siilo
navigation-menu

Siilo voor organisaties is nu gratis vanwege COVID-19

Alle ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen nu gratis gebruik maken van Siilo Connect om beter en efficiënter samen te werken tijdens de COVID-19 crisis. Snelle en veilige communicatie is cruciaal in deze tijd en we willen hieraan graag bijdragen.

We zien zorgprofessionals in heel Europa gebruik maken van Siilo om kennis uit te delen binnen en tussen teams, casussen te bespreken en snel up-to-date informatie te verspreiden binnen organisaties. Hiermee kan Sillo Connect helpen:

  • Veilige messenger – gebruik een veilige en compliant messenger voor de hele organisatie.
  • Eén adresboek – alle medewerkers van de organisatie in één adresboek, vind snel een collega.
  • Creëer centraal groepen – beheerders kunnen samenwerking versnellen om (vak)groepen en teams in de juiste groepen te plaatsen om alles rondom COVID-19 te coördineren.
  • Stuur belangrijke updates of nieuws naar iedereen – In urgente situaties is het soms nodig dat iedereen op de hoogte is van cruciale informatie. Stuur een bericht en push message naar de hele organisatie.

Aanvragen Siilo Connect voor mijn organisatie

We respecteren je privacy en zullen je gegevens nooit verkopen of weggeven aan derden.