navigation-menu

Privacybeleid van Siilo

Dit privacybeleid (het Beleid”) is van toepassing op de verwerking van uw Persoonsgegevens als gebruiker van de Siilo App en als bezoeker van de website www​.siilo​.com (de Website”).

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens die Gebruikers via de App of Diensten naar andere Gebruikers verzenden (bijv. via Siilo Messenger, Siilo Webchat). Gebruikers kunnen meer informatie vinden over hoe Persoonsgegevens en Gezondheidsgegevens worden gedeeld via de Diensten van Siilo in de Verwerkersovereenkomst die bij de Gebruiksvoorwaarden is gevoegd.

Download een kopie >

Definitie

Termen met een hoofdletter die in het Beleid worden gebruikt, zijn gedefinieerd in het document Definities” dat hier beschikbaar is.

In het geval van een conflict tussen de termen gedefinieerd in het Beleid en de termen in het document Definities”, prevaleren de termen in het Beleid.

Wie controleert de verwerking van uw Persoonsgegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd), is de Verwerkingsverantwoordelijke de persoon die de middelen en doeleinden van een verwerkingsactiviteit bepaalt. De Verwerker is een persoon die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke. Hij handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke en op de instructies van laatstgenoemde.

Siilo Holding B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Nederland, of een aangewezen groepsmaatschappij is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die met name worden verzameld in het kader van (i) de administratie en het beheer van Gebruikersaccounts, (ii) browsen op de Website of de App, (iii) het maken van statistieken met betrekking tot het gebruik van de App en Diensten, hun berekening en anonimisering (iv) het verzenden van marketingcampagnes naar de Gebruikers en prospecten van Siilo.

Als Verwerkingsverantwoordelijke neemt Siilo passende maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen van de Persoonsgegevens die zij bewaart of verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Voor meer informatie over Persoons- en Gezondheidsgegevens die door Siilo worden verwerkt optredend als Verwerkingsverantwoordelijken namens de Gebruikers van Siilo, wordt verwezen naar de Verwerkersovereenkomst die bij de GV is gevoegd.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is niet verplicht

Het verstrekken van Persoonsgegevens is nooit verplicht. Gebruikers kunnen altijd beslissen om al dan niet Persoonsgegevens te verstrekken. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal Diensten is het verstrekken van Persoonsgegevens noodzakelijk. Siilo zal aangeven welke gegevens nodig zijn om gebruik te maken van de Dienst en daarom moeten worden verstrekt, en welke Persoonsgegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Bron van Persoonsgegevens

De door Siilo verwerkte Persoonsgegevens worden via verschillende kanalen verzameld.

 • Persoonsgegevens verstrekt door de Gebruikers
  Siilo kan Persoonsgegevens verwerken die rechtstreeks door de Gebruiker of Klant worden verstrekt (i) bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of het gebruik van de Diensten, (ii) via contactformulieren of enig ander online beschikbaar document op de Websites en/​of verstrekt tijdens externe evenementen zoals beurzen, (iii) tijdens telefoonuitwisselingen met Siilo.

  Wanneer een Klant zich abonneert op Siilo Connect of Prisma, kunnen de Persoonsgegevens over het personeel van de Klantorganisatie aan Siilo worden meegedeeld, zodat Siilo het Klantnetwerk kan creëren en dergelijk personeel kan uitnodigen om Gebruikers van de App en Diensten te worden, en lid te worden van het netwerk.
 • Persoonsgegevens die Siilo automatisch verzamelt bij het gebruik van de Diensten
  Zoals hieronder beschreven, kan Siilo automatisch Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van de Diensten en het browsen op de Siilo App en Diensten. Deze automatische verzameling kan plaatsvinden door het gebruik van cookies en andere trackers.

  Voor meer informatie over het gebruik van cookies en trackers door Siilo, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer wij onze Diensten verlenen, kunnen wij Persoonsgegevens verwerken. Dit kan het volgende omvatten:

1. Gebruikersgegevens die nodig zijn om de Diensten te verlenen

__ __ __

Namen (voornaam, achternaam)

Doel van de verwerking: Relevant voor verificatie, vestig vertrouwen van collega’s
Wettelijke grondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring:
Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Telefoonnummer

Doel van de verwerking: Relevant om verbindingen tot stand te brengen op de Siilo Messenger
Wettelijke grondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring:
Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

E‑mailadres(sen)

Doel van de verwerking: Relevant voor een deel van het verificatieproces, om gebruikers te identificeren als onderdeel van de organisatie van een klant
Wettelijke grondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring:
Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Medisch registratienummer (optioneel)

Doel van de verwerking: Relevant voor verificatie, vestig vertrouwen van collega’s
Wettelijke grondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring:
Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Avatar-afbeelding, Titel(s), Specialisatie(s), Interesse(s), Organisatie/​vereniging

Doel van de verwerking: Relevant voor peer-to-peer vertrouwen (optioneel)
Wettelijke grondslag:
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring:
Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Telefooncontacten telefoonnummers

Doel van de verwerking: Relevant om direct verbindingen te leggen op Siilo Messenger. (Optioneel: alleen voor gebruikers die de functie hebben geactiveerd).

Wettelijke grondslag: Toestemming
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Vindbare groepsnaam, groepsbeschrijving

Doel van de verwerking: Relevant om verbindingen tot stand te brengen op Siilo Messenger (optioneel)

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Kopie van officieel identiteitsbewijs (bijv. medisch identiteitsbewijs/​registratienummer, rijbewijs, identiteitskaart of paspoort)

Doel van de verwerking: Relevant voor verificatie, vestig vertrouwen van collega s (optioneel)

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring: Verwijdering na verificatie.

__ __ __

Organisatie specifieke profielvelden

Doel van de verwerking: Relevant voor de leden van een specifieke organisatie op Siilo om hun profielveld aan te passen

Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Aantal verbindingen in de App

Doel van de verwerking: Relevant om informatie te ontvangen over hoe u met Siilo aan de slag kunt gaan
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Apparaat informatie: IP-adres van de gebruiker, type mobiel apparaat, versie van het besturingssysteem van de app, taal van het apparaat, pushbestemming, Touch-ID ingeschakeld, Face-ID ingeschakeld.

Doel van de verwerking: Relevant voor het ontwikkelingsproces, en begrijpen van bugs in de software en hoe ze te repareren
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang. Gebruikers kunnen zich afmelden voor de analyseservice tijdens de registratie van de app (door de schakeloptie Anoniem rapport” te wijzigen).
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Aantal groepen

Doel van de verwerking: Relevant om het niveau van betrokkenheid bij Siilo Messenger voor Siilo-klanten te begrijpen
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Organisatorische rol

Doel van de verwerking: Relevant voor privileges in de Siilo Connect-omgeving
Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Hoeveel berichten verzonden/​ontvangen, Hoeveel en welke dagen online, Web app activatie en huidige sessies

Doel van de verwerking: Relevant om het niveau van betrokkenheid bij Siilo voor Siilo-klanten te begrijpen
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Bericht gebeurtenissen: Type bericht (chatbericht, telefoongesprek, videogesprek), Tijdstempel, Gebruiker/​Installatie ID afzender, Type sessie (webchat of niet), Cliënttype, Siilo-versie, Locatie op basis van IP-adres.

Doel van de verwerking: We verzamelen deze informatie om de prestaties van onze applicatie te traceren, verdeeld over verschillende versies en landen.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker. 

__ __ __

Bericht gebeurtenissen: Bestemming van de groeps-ID (alleen van toepassing tijdens een groepsbericht), Bestemming van het bericht (gebruiker of groep), Bestemming van de Gebruikers-ID (alleen van toepassing tijdens een gebruikersbericht).

Doel van de verwerking: We verzamelen deze informatie om statistieken te kunnen genereren, zoals unieke actieve groepen en unieke ontvangers.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Bericht gebeurtenissen: Bericht ID

Doel van de verwerking: Deze informatie geeft ons de mogelijkheid om unieke berichten te tellen.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Bericht gebeurtenissen: Onderwerp ID (alleen van toepassing als een casus binnen een gesprek wordt gemaakt)

Doel van de verwerking: Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van onze chat-casus-functie te traceren
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

_ __ __

Bericht gebeurtenissen: Enveloptype (normaal bericht of nieuwe casus), Quote (is een quote gebruikt ja of nee?).

Doel van de verwerking: Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van bepaalde functies in onze applicaties te traceren
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Bericht gebeurtenissen: Duur van (video of spraak) gesprek

Doel van de verwerking: Deze informatie wordt gemaakt op elk asynchroon messenger-platform
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Activiteit gebeurtenissen: Type activiteit, User ID, Installatie ID, Web sessie ID, Client type, Siilo versie, Locatie op basis van IP-adres, Gebruikte taal, User agent

Doel van de verwerking: Deze informatie wordt gebruikt om analyses te genereren over de prestaties van onze applicaties verdeeld over versies, landen en talen, enz.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Registratievoortgang gebeurtenissen: Stap binnen registratieproces, Status van ingevoerde gegevens, Cliënttype, Siilo-versie, Apparaat model, Locatie op basis van IP-adres, Gebruikers-ID (als registratie is voltooid).

Doel van de verwerking: We volgen registratievoortgangsgebeurtenissen om de prestaties van onze registratiestroom te volgen en om problemen in onze registratiestroom te identificeren door te kijken naar drop-off-punten.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Generieke analytische gebeurtenissen: User ID, Client type, Siilo versie, Type actie.

Doel van de verwerking: We volgen generieke analytische gebeurtenissen om de prestaties van verschillende functies in onze applicaties in verschillende versies en over unieke gebruikers te traceren.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Account evenementen

Doel van de verwerking: Accountgebeurtenissen stellen ons in staat om het totale aantal accounts in ons systeem in de loop van de tijd te volgen, gedeeld door platform en taal.
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Op de metagegevens wordt geen bewaartermijn toegepast. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de contractuele relatie. Dit betekent dat de metagegevens niet meer herleidbaar zijn tot de gebruiker.

__ __ __

Naam, Telefoonnummer, E‑mailadres

Doel van de verwerking: Relevant voor contact met gebruikers voor verdere productverbetering
Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang van Siilo
Bewaring: Verwijdering na beëindiging van de contractuele relatie

__ __ __

Siilo webchat:

Namen (voornaam, achternaam). Alle informatie die door de gebruiker wordt gedeeld

Doel van de verwerking: Beheer van ondersteuningsverzoeken die door Gebruikers via de chat naar het Siilo-team zijn verzonden
Wettelijke grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen
Bewaring: Verwijdering na het einde van de contractuele relatie

__ __ __

Om veiligheidsredenen, met name om de continuïteit van haar Diensten te waarborgen, kunnen bepaalde Persoonsgegevens door Siilo gedurende zeven (7) extra dagen worden opgeslagen in beveiligde backupbestanden. Voor backupdoeleinden worden dagelijks geautomatiseerde snapshots‘ gemaakt die niet langer dan zeven (7) dagen worden opgeslagen. Deze snapshots zijn versleuteld in rust.

In geval van herstel van deze backupbestanden wordt automatisch rekening gehouden met de hierboven vermelde bewaartermijnen.

2. Adresboek gegevens

Bij het aanmaken van een Siilo-account wordt Gebruikers aangeboden om hun contactlijsten en/​of adresboek op de mobiele telefoon te koppelen om (i) aan te geven welke connecties al Siilo-diensten gebruiken (ii) de connecties van Gebruikers te waarschuwen over hun aankomst op Siilo-diensten.

Door deze functie te activeren, kunnen Gebruikers contact leggen en communiceren met andere Siilo-gebruikers en andere Siilo-gebruikers toestaan met hen te communiceren.

Bij het toestaan van deze koppeling machtigt de Gebruiker Siilo om de telefoonnummers van de contactlijsten en/​of het adresboek van de Gebruiker (“Adresboek Gegevens”) te verzamelen. Er worden geen andere contactgegevens dan het telefoonnummer verzameld of gebruikt, dus bijvoorbeeld niet de namen die overeenkomen met de telefoonnummers of e‑mailadressen.

Om dit te doen, en om ervoor te zorgen dat Siilo aan Gebruikers de meest actuele informatie geeft, zal Siilo periodiek controleren op updates van de contactlijsten en/​of Adresboek Gegevens van de Gebruiker.

Adresboek Gegevens (als de gebruiker toestemming heeft gegeven) worden alleen in gehashte vorm naar de server verzonden en bovendien beschermd met behulp van industriestandaard transportlaagbeveiliging. Alleen overeenkomende Adresboek Gegevens worden opgeslagen (in gehashte vorm). Adresboek Gegevens van niet-gebruikers worden niet opgeslagen. Er worden geen Adresboek Gegevens verstrekt aan derden of gebruikt voor reclamedoeleinden.

Subverwerkers en ontvangers van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen voor de in dit Beleid vermelde doeleinden worden doorgegeven aan de groepsmaatschappijen van Siilo, hun onderaannemers of dienstverleners die gevestigd zijn in landen die een passend beschermingsniveau genieten of die passende waarborgen bieden met betrekking tot de bescherming van de privacy en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor het leveren van haar diensten maakt Siilo gebruik van dienstverleners. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot Persoonsgegevens die door Siilo zijn verzameld in het kader van en voor de doeleinden van de hieronder vermelde activiteiten.

Bijvoorbeeld: wanneer een Siilo-gebruiker zich aanmeldt voor de App, wordt een sms verzonden naar het telefoonnummer van die Gebruiker om dat telefoonnummer te verifiëren. Siilo heeft geen eigen sms-verificatieservice ontwikkeld, maar gebruikt hiervoor software van een andere provider. Die aanbieder verwerkt dus het telefoonnummer van een Siilo-Gebruiker namens Siilo.

Siilo heeft contractuele Gegevensbeschermingsovereenkomsten met alle subverwerkers. Het bewaken van de beveiliging en de prestaties van subverwerkers maakt deel uit van het ISMS-beleid (Information Security Management System) van onze ISO-27001-certificering.

Grensoverschrijdende doorgifte

Siilo kan gebruikmaken van serviceproviders die zich buiten de Europese Unie bevinden. Indien de doorgifte plaatsvindt naar een derde land waarvan niet is erkend dat de wetgeving een passend niveau van bescherming van Persoonsgegevens biedt, zorgt Siilo ervoor dat er passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met artikel 46, paragraaf 2 en 3, en artikel 49, paragraaf 1, van de AVG, en in het bijzonder, waar nodig, om ervoor te zorgen dat standaardcontractbepalingen van de Europese Unie of gelijkwaardige ad hoc clausules worden opgenomen in het contract tussen Siilo en de betreffende onderaannemer.

Lijst van Onderaannemers is beschikbaar in de Verwerkersovereenkomst.

Cookies en Trackers

Raadpleeg alstublieft ons Cookie Informatiebeleid.

Sociale netwerken

Link naar sociale netwerken
Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn, die op de Website of op de App verschijnen. Door op deze pictogrammen te klikken, wordt de Gebruiker doorgestuurd naar externe websites.

De sociale netwerken maken de Site of de App gebruiksvriendelijker en helpen deze te promoten door te delen. Diensten voor het delen van video s maken het mogelijk de Website of de App te verrijken met video-inhoud en hun zichtbaarheid te vergroten.

Wanneer de Gebruiker op deze pictogrammen klikt, verzamelt en verwerkt Siilo geen gegevens met betrekking tot de Gebruiker of de door de Gebruiker via Twitter, Facebook of LinkedIn gedane shares. Dit zijn alleen links die de Gebruiker naar deze sociale netwerken verwijzen wanneer op de pictogrammen wordt geklikt. Wanneer de Gebruiker naar de sociale netwerken wordt geleid, zijn de interacties en informatie van de Gebruiker die door de sociale netwerken worden verzameld, onderworpen aan de privacy-instellingen die door de Gebruiker bij elk sociaal netwerk zijn ingesteld:Twitter – VS /​Facebook – VS /​LinkedIn – VS.

Uitoefening van rechten

In overeenstemming met de AVG hebben de Gebruikers de volgende rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens:

 • Recht van inzage (artikel 15 van de AVG): de Gebruiker heeft te allen tijde toegang tot de persoonlijke informatie over hem/​haar welke in het bezit is van Siilo.
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG) en recht op gegevenswissing (artikel 17 van de AVG): de Gebruiker kan verzoeken om wijziging of verwijdering van zijn/​haar Persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG): de Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/​haar Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/​of kan bezwaar maken tegen verwerking op basis van het gerechtvaardigd belang van Siilo.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG): elke Gebruiker heeft het recht om te vragen om de beperking van de verwerking die wordt uitgevoerd met betrekking tot zijn/​haar Persoonsgegevens, alleen wanneer een van de volgende situaties zich voordoet: (i) wanneer de Gebruiker de juistheid van zijn/​haar gegevens betwist, (ii) wanneer de Gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn/​haar Persoonsgegevens onwettig is, of (iii) wanneer de Gebruiker een dergelijke beperking nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van zijn/​haar wettelijke rechten.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG): elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om te verzoeken om de Persoonsgegevens die hij/​zij aan Siilo heeft verstrekt op te halen, voor persoonlijk gebruik of om ze door te geven aan een derde partij van zijn/​haar keuze, alleen wanneer deze Persoonsgegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van de toestemming van de Gebruiker of op basis van een contract.
 • Het recht om te bepalen wat er met de Persoonsgegevens van Gebruikers na hun overlijden gebeurt en om te kiezen of en zo ja, aan welke derde partij, die zij eerder hebben aangewezen, Siilo hun Persoonsgegevens zal communiceren.

Voor meer informatie of om hun rechten uit te oefenen, kunnen de Gebruikers schriftelijk contact opnemen met Siilo op het volgende adres Siilo Holding B.V., Privacy Department, Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Nederland of per e‑mail op privacy@​siilo.​com. Over het algemeen zal Siilo binnen één (1) maand reageren op een verzoek.

In dit geval zal de Gebruiker zoveel mogelijk specificeren naar welke Persoonsgegevens hij verwijst. Voor verwijderings‑, toegangs- en overdraagbaarheidsverzoeken kan de gebruiker worden gevraagd om een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) of enig ander element dat zijn identiteit kan bevestigen.

Gebruikers hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende privacy autoriteit in hun land van verblijf of in Nederland.

Beveiliging en bewaring

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zullen uw gegevens niet langer behouden of bewaren dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/​of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Bewaartermijnen kunnen dienovereenkomstig variëren.

Voorwaarden voor de toepassing van het Beleid

Siilo kan dit Beleid wijzigen, aanvullen of bijwerken om rekening te houden met wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële en/​of technische ontwikkelingen.

In het geval van belangrijke wijzigingen (met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, de verzamelde Persoonsgegevens, de uitoefening van rechten, de doorgifte van de Persoonsgegevens van de Professionals) in de voorwaarden van dit Beleid, verbindt Siilo zich ertoe de Professionals ten minste vijftien (15) dagen vóór de ingangsdatum op de hoogte te stellen.

Elke toegang tot en gebruik van de Diensten na deze periode is onderworpen aan de voorwaarden van het nieuwe Beleid.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in februari 2023.

Wilt u contact met ons op nemen?

U kunt contact opnemen met Siilo Holding B.V.:

 • met het contactformulier op www​.siilo​.com
 • per e‑mail naar info@​siilo.com of voor vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens naar privacy@​siilo.​com.
 • per post naar Siilo Holding B.V., Privacy Department, Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Nederland.

Lijst van Subverwerkers