siilo
navigation-menu

Siilo voor organisaties is nu gratis vanwege COVID-19

Alle ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen nu gratis gebruik maken van Siilo Connect om beter en efficiënter samen te werken tijdens de COVID-19 crisis. Snelle en veilige communicatie is cruciaal in deze tijd en we dragen hier graag aan bij.

We zien dat zorgprofessionals in heel Europa gebruik maken van Siilo om: kennis te delen binnen en tussen teams; casussen te bespreken en snel up-to-date informatie te verspreiden binnen organisaties. Hiermee kan Sillo Connect helpen:

  • Beveiligde messenger – met Siilo Messenger weet je zeker gebruik dat de communicatie voldoet aan de strengste veiligheidsstandaarden.
  • Eén organisatie directory – alle medewerkers van de organisatie zijn vindbaar in één centraal adresboek, hier vind je snel een collega en start direct een gesprek.
  • Organisatie groepen – beheerders kunnen samenwerking versnellen door (vak)groepen en teams in de juiste groepen te plaatsen om alles rondom COVID-19 te coördineren.
  • Urgente broadcasts - in urgente situaties is het soms nodig dat iedereen op de hoogte is van cruciale informatie. Stuur belangrijke mededelingen met een push message naar iedereen in de organisatie ongeacht hun locatie. 

Aanvragen Siilo Connect voor mijn organisatie

We respecteren je privacy en zullen je gegevens nooit verkopen of weggeven aan derden.