navigation-menu

Definities

Account” betekent Gebruikersaccount aangemaakt via de App;

App” betekent de mobiele app Siilo” die Gebruikers gratis kunnen downloaden in de AppStore of op GooglePlay, en de web​.siilo​.com applicatie. De App stelt Gebruikers in staat om toegang te krijgen tot de Siilo Webchat, Siilo Messenger, en het netwerk van hun organisatie en Prisma als hun organisatie zich heeft geabonneerd op respectievelijk Siilo Connect en/​of Prisma;

Backup-/Herstelservice” betekent de Dienst die beschikbaar is op web​.siilo​.com waarmee de gebruiker een Backup kan maken van zijn/​haar door de Gebruiker Gegenereerde Content, om deze te herstellen voor het geval hij/​zij de app moet verwijderen en opnieuw moet downloaden, of de App op een ander apparaat moet installeren.

Klant” betekent de organisaties die zich hebben geabonneerd op een betaald aanbod, in het bijzonder Siilo Connect of Prisma.

Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie van financiële, juridische, commerciële, technische, computer- of administratieve aard, alle documenten of informatie met betrekking tot toegang tot de Diensten, de informatie waartoe de Gebruiker toegang heeft of die over Siilo te weten komt in het kader van audits, evenals alle andere informatie die de partijen mogelijk aan elkaar moeten meedelen, direct of indirect, schriftelijk, mondeling, in welke vorm of welk medium dan ook, en die, vanwege de aard of de omstandigheden van de openbaarmaking om reden van de aard ervan of de omstandigheden van de openbaarmaking ervan redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden beschouwd. 

AVG” betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, waarbij Richtlijn 95/46/EG wordt ingetrokken. De termen Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens”, Standaardcontractbepalingen”, Gezondheidsgegevens”, Betrokkene”, Verwerkingsverantwoordelijke”, Onderaannemer”, Verwerking”, Doorgifte” en Inbreuk in verband met Persoonsgegevens” hebben de betekenis die eraan wordt toegekend door de AVG.

Gezondheidsgegevens” betekent Gegevens over gezondheid” zoals gedefinieerd door de AVG.

Zorgverleners” verwijst naar professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de gezondheids- of medisch-sociale zorg van Patiënten en die werkzaam zijn in een privépraktijk of als werknemers in loondienst, individueel en/​of collectief, en die in aanmerking komen om de Diensten te gebruiken.

Netwerkfeed” betekent de sectie binnen de Netwerkruimte van de Organisatie waar Gebruikers die lid zijn van een dergelijk Organisatienetwerk berichten kunnen delen en reageren op berichten die worden gedeeld door andere Gebruikers die lid zijn van het Organisatienetwerk.

Organisatienetwerk” betekent alle Gebruikers die zijn aangewezen als onderdeel van de organisatie van een Siilo Connect Klantorganisatie.

Patiënt” betekent de patiënten van de Zorgverleners die Gebruikers zijn van de Diensten.

Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Pincode” betekent de persoonlijke pincode van de Gebruiker, waarmee hij/​zij zich kan authenticeren op Siilo Messenger. 

Prisma” betekent het betaalde product dat huisartsen in staat stelt om snel, toegankelijk en anoniem een virtueel samenwerkingsconsult in te dienen bij een multidisciplinair netwerk van specialisten, die dergelijk overleg beoordelen en erop reageren; en toegang hebben tot een doorzoekbare kennisbank van eerder beantwoorde samenwerkingsconsulten. 

Verwerkersovereenkomst” betekent de overeenkomst tussen de Gebruiker/​Klant en Siilo betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens door Siilo voor de uitvoering van de Diensten op verzoek van de Klant en/​of de Gebruiker.

QR-herstelcode” betekent de QR-code die wordt aangemaakt op web​.siilo​.com bij het activeren van de Backup-/Herstelservice, waardoor de Gebruiker zijn/​haar door de Gebruiker Gegenereerde Content kan ophalen. 

Diensten” betekent elke Dienst (of Service) die door Siilo beschikbaar wordt gesteld aan Gebruikers van de App, of aan Klanten. De Diensten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Siilo Webchat, Siilo Messenger-dienst of Prisma, beschikbaar op de App, de Siilo Connect Admin Tool, toegankelijk voor het aangewezen personeel van de Klant, en/​of elke andere mogelijke aanvullende dienst die door Siilo kan worden aangeboden.

Siilo” betekent Siilo Holding B.V., Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Nederland, haar respectievelijke groepsmaatschappij die de App en/​of de Diensten aanbiedt en/​of levert of een ander bedrijf dat gebruik maakt van deze eindgebruikersovereenkomst. 

Siilo Connect” betekent het betaalde aanbod voor organisaties, hetgeen een privaat Organisatienetwerk binnen de App biedt. Via Siilo Connect kunnen medewerkers/​leden van de organisatie elkaar eenvoudig vinden en contacteren en informatie delen via de Netwerk Feed. Via de Siilo Connect beheerstool (de Siilo Connect Admin Tool”) kan het personeel van de Klant zijn organisatienetwerk instellen en personaliseren.

Siilo Messenger” betekent de gratis directe berichtendienst die beschikbaar is op de mobiele app, ontworpen om een betere zorgcoördinatie te garanderen, waardoor Gebruikers kunnen communiceren en tekstberichten, video’s, foto’s, spraaknotities en andere media kunnen verzenden, en spraak- of videogesprekken kunnen voeren. Siilo Messenger maakt één-op-één discussies mogelijk, evenals groepsdiscussies. 

Siilo Netwerk” betekent de gehele gemeenschap van Gebruikers van Siilo Messenger;

Siilo Webchat” betekent de Siilo Messenger-dienst, beschikbaar op web​.siilo​.com na het scannen van de QR-code op de mobiele app.

Website” betekent de website van Siilo die toegankelijk is via www​.siilo​.com.

GV” betekent de Gebruiksvoorwaarden van de Siilo App, die hier te vinden zijn.

Gebruikers” betekent elke Zorgverlener die toegang heeft tot de App en de Diensten gebruikt die beschikbaar zijn op de App, of personeel van een Klant dat toegang heeft tot de Siilo Connect Admin Tool.

Gebruikersgegevens” betekent (a) de gegevens van de Gebruiker (die administratieve gegevens en Persoonsgegevens kunnen omvatten) (i) overgedragen door de Gebruiker aan Siilo, en/​of (ii) verzameld door Siilo, tijdens het leveren van de Diensten; en/​of (iii) vermeld door de Gebruiker op zijn Gebruikersprofiel; alsmede (b) elk document van welke aard dan ook, geüpload, gedistribueerd, verzameld of online gezet door een Gebruiker op de App of Diensten.

door de Gebruiker Gegenereerde Content” betekent communicatie, materialen, informatie, gegevens, meningen, foto’s, profielen, berichten, notities, websitekoppelingen, tekstinformatie, muziek, video’s, ontwerpen, afbeeldingen, geluiden en alle andere inhoud die de Gebruikers plaatsen of anderszins beschikbaar stellen op of via de App of de Diensten of opgeslagen op dezelfde. De door de Gebruiker Gegenereerde Content kan persoonsgegevens bevatten, en meer in het bijzonder Gezondheidsgegevens. 

Verificatie” betekent het identificatie- en authenticatieproces om het bestaan, de echtheid, de nauwkeurigheid en de toereikendheid van de identiteit te valideren en, indien relevant, het recht om te praktiseren (gezien het beroep en de specialisatie) dat door een Gebruiker in zijn/​haar gebruikersaccount wordt geclaimd. Totdat de Gebruiker zowel zijn/​haar identiteit als zijn/​haar recht om te praktiseren volledig heeft geverifieerd, wordt hij/​zij beschouwd als In afwachting van verificatie”.

Er zijn vier Gebruikersstatus op de App, die elke Gebruiker in staat stellen om te weten op welk niveau van Verificatie zijn/​haar gesprekspartner zich bevindt:

1 – Gebruiker is nog niet begonnen met zijn/​haar Verificatie

2 – Verificatie is voltooid (identiteit + recht om te praktiseren)

3 – Alleen de identiteit is geverifieerd

4 – De verificatie is mislukt en de Gebruiker is geschorst.

Bezoeker” betekent elke natuurlijke persoon die de Site bezoekt, zonder een Account aan te maken of in te loggen.