navigation-menu

Juridische kennisgeving - Gebruiksvoorwaarden

Deze internetwebsite, beschikbaar op het volgende adres: www​.siilo​.com (hierna de Website”) wordt gepubliceerd door het bedrijf Siilo Holding B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 585, 1017 DR Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 67994385, (hierna Siilo”).

Download een kopie >

Juridische kennisgeving - Gebruiksvoorwaarden

  • De Hoofdredacteur van de website is: Arvind Rao
  • E‑mailadres: info@​siilo.​com
  • Telefoonnummer: +31 202 134 015 | DE: +49 2515 9688 598 | UK: +44 1918 2100 54
  • De Website wordt gehost door Amazon Web Services, 38 avenue John F. Kennedy, L‑1855 Luxemburg

Gebruikersvoorwaarden van de website

Laatst bijgewerkt op: 28/02/2023

1. Toepassingsgebied
Het doel van de huidige Algemene Voorwaarden van deze Website is het definiëren van de voorwaarden waaronder u de Website kunt raadplegen. Door op de Website te surfen, erkent u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

Het is mogelijk dat Siilo de Gebruiksvoorwaarden wanneer dan ook moet wijzigen, met name om commerciële redenen, om zich aan te passen aan technologische veranderingen of om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving. Bijgevolg moet u de Website regelmatig controleren om op de hoogte te worden gehouden van elke wijziging of update van de Algemene Voorwaarden.

2. Intellectuele eigendom
De architectuur van de Website, de handelsmerken, domeinnamen, databases, software, inhoud en alle andere elementen die de Website vormen, zonder dat deze lijst uitputtend is (hierna de Beschermde Elementen”), zijn het exclusieve eigendom van Siilo of van derden die mogelijk een licentie aan Siilo hebben verleend. De Algemene Voorwaarden leiden niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website of de Beschermde Elementen ten behoeve van u.

U zult zich onthouden van elke handeling die direct of indirect inbreuk zou kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van Siilo of van derden met betrekking tot Beschermde Elementen. Daarom is de reproductie, weergave, overdracht, wijziging, commercialisering of creatie van afgeleide werken op basis van de Beschermde Elementen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf ten strengste verboden en kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden.

3. Verboden gedrag
De Website is een automatisch gegevensverwerkingssysteem. Elke frauduleuze toegang of verblijf binnen een dergelijk systeem is verboden en gesanctioneerd door de wet. Op dezelfde manier is elke belemmering of wijziging van de werking van een dergelijk systeem, of elke introductie, verwijdering of wijziging van de gegevens in een dergelijk systeem verboden. Daarom verbindt u zich ertoe de werking van dit automatische gegevensverwerkingssysteem niet te verstoren, en in het bijzonder geen virus te introduceren, noch de gegevens die op de Website zijn opgeslagen te beschadigen, illegaal te openen of te wijzigen.

U mag delen van de inhoud van de Website niet extraheren en/​of hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siilo. In het bijzonder mag u geen gebruik maken van een screen scraping, web scraping, of crawling”-robot, of een soortgelijk instrument, voor het verzamelen van gegevens met als doel een substantieel deel, of een niet-substantieel deel op een systematische of herhaalde wijze, te extraheren of hergebruiken, of de elementen op de Website.

U verbindt zich ertoe om geen toegang te krijgen of te proberen toegang te krijgen tot de Website op een andere manier dan via de interface van de Website die door Siilo wordt aangeboden, noch om deel te nemen aan enige activiteit die de werking van de Website kan belemmeren of verstoren.

4. Werking en beschikbaarheid van de website
Siilo zal haar uiterste best doen om de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar te houden. De toegang tot de Website kan echter tijdelijk worden opgeschort in geval van gepland onderhoud, migraties, updates of beperkingen met betrekking tot de werking van Internet.

U wordt eraan herinnerd dat de doorgifte van gegevens via internet slechts van een beperkte betrouwbaarheid profiteert. De netwerken die worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzenden, kunnen verschillende kenmerken en capaciteiten hebben en kunnen op bepaalde tijdstippen van de dag verzadigd zijn, wat van invloed kan zijn op de vertraging van de verzending en de beschikbaarheid ervan.

5. Aansprakelijkheid
Siilo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website (en in het bijzonder maar zonder beperking verlies van gegevens, verlies van klanten of zaken, verlies van kansen of mogelijkheden, verlies van reputatie), of uit uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website, uw gebruik van de elementen op de Website, van elke standaard, bug of onderbreking van de Website.

Siilo zal alles in het werk stellen om uw toegang tot de Website te beveiligen, maar Siilo kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot een bug of schade met betrekking tot het gebruik van het Internetnetwerk, zoals storingen in de service, externe inbraken, of in aanwezigheid van IT-virussen, of beveiligingsinbreuken die schade aan uw IT-apparatuur of gegevens kunnen veroorzaken.

Siilo is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit uw schending van de Algemene Voorwaarden. Daarom verbindt u zich ertoe om Siilo te vrijwaren in geval van actie van een derde partij, of in het geval dat Siilo wordt bestraft door uw schuld.

6. Hyperlinks
De Website kan hyperlinks bevatten die doorverwijzen naar websites van derden. Aangezien Siilo geen controle heeft over deze sites, kan zij in geen geval garanderen, noch aansprakelijk worden gesteld, in het bijzonder voor de beschikbaarheid van deze websites, voor de inhoud of andere elementen op deze sites, of voor transacties die u via deze websites kunt uitvoeren.

7. Gegevensbescherming
Wanneer u de Website raadpleegt en om u de diensten te leveren die op de Website worden aangeboden, zal Siilo persoonsgegevens over u verwerken.

Raadpleeg alstublieft ons Privacybeleid of ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Rechtskeuze
Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.