navigation-menu
Nieuws & Updates

Netwerkzorg Beter Thuis Loosduinen: ‘Met elkaar voor elkaar zorgen.’

Lees meer over Siilo voor Organisaties

Een aantal jaar terug staken zorg- en bewonersgroepen in Loosduinen (Den Haag) de koppen bij elkaar om kwetsbare inwoners in de wijk beter te helpen. Dat was enerzijds ingegeven door de decentralisatie van de zorg, anderzijds omdat het door de vergrijzing echt anders moest. 

Beter Thuis Loosduinen werd een consortium van verschillende ondersteunende instanties en zorgverleners, waaronder huisartsen en apothekers, maar ook thuiszorg en welzijnswerk schoven aan. Daarna kwam de vraag: hoe houden we elkaar snel geïnformeerd?

Ouderenzorg
In onze wijk wonen veel ouderen,’ vertelt Nelleke Wouters, die één van de coördinatoren is. We hebben natuurlijk zorg voor alle inwoners, maar de wens om beter af te stemmen kwam toch voort uit de veroudering van de wijk. Mensen krijgen steeds meer zorg en ondersteuning van verschillende instanties. Dat moeten we in goede banen leiden.’ 

Ook huisarts Loïse Jacz was nauw betrokken bij de start en ontwikkeling van Beter Thuis Loosduinen. We hebben vijf zorgpaden opgesteld die we samen als leidraad gebruiken. Alle zorgpartners zijn zich bewust van hun signaleringsfunctie en we willen elkaar snel informeren over zorgen bij een patiënt. Op dit moment hebben we zorgpaden beschreven voor polyfarmacie, dat is het gebruik van vijf of meer soorten medicatie die onderling interacties en bijwerkingen veroorzaken. Maar ook voor somberheid of eenzaamheid bij ouderen, ondervoeding, cognitieve achteruitgang en valgevaar. Door samen intensief op die vlakken kennis te delen, zorgen we dat ouderen mentaal gezond en lichamelijk vitaal blijven.’ 

Samen Appen
Toen we met elkaar om tafel gingen hebben we ook gezocht naar een partner die ons in de communicatie kon ondersteunen,’ vertelt Nelleke Wouters. Alleen zorgpaden beschrijven en waar nodig patiënten bespreken volstaat niet. Siilo Messenger kwam al snel in beeld. De app werd al door een aantal zorgverleners gebruikt en daarom zijn we met hen in gesprek gegaan, en natuurlijk omdat Siilo speciaal voor medische data-uitwisseling is ingericht en goedgekeurd.’ 

Via Siilo werken we samen in verschillende werkgroepen. We delen onderling patiëntcasuïstiek en we kunnen elkaar snel bereiken als er iets mis is. Aan Beter Thuis Loosduinen werken nu zo´n 100 zorgverleners mee, 80 van hen nemen actief deel in Siilo en dat aantal groeit. In het begin stuurden we zo’n zestig berichten per week via de app. Inmiddels zijn dat er 6.600. Dit is het totale aantal berichten van leden die in ons netwerk participeren. Siilo heeft daarmee echt een belangrijke rol in de dagelijkse zorg.’

Patiëntparticipatie
Voordat we aan de app begonnen hebben we ook besproken hoe actief we de patiënt willen betrekken bij ons overleg op Siilo,’ vult Loïse Jacz aan. Maar we besloten dat dit bij deze bewonersgroep nog niet bepalend was. Ze zijn ouder en ons doel was om ons onderlinge overleg te versnellen, dus minder telefoon, fax of email. Dat daar een nieuw middel bij komt is niet zo relevant voor de patiënt.’ 

Patiëntparticipatie wordt momenteel wel verder uitgediept in de werkgroep participatie. Daar onderzoeken we hoe we actieve bewoners kunnen betrekken bij het netwerk Beter Thuis Loosduinen. Daarnaast zoeken we ook andere kanalen om met bewoners in gesprek te gaan en samen te werken.’