navigation-menu
Nieuws & Updates

Gestroomlijnde ketenzorg bij Rivas

Rivas Zorggroep is een grote regiopartner (regio Gorinchem) die ketenzorg levert. Je kunt bij hen terecht in het Beatrixziekenhuis, maar ze bieden onder meer ook wijkverpleging, revalidatie en woonzorg. Een organisatie als deze heeft baat bij continue onderlinge afstemming tussen de zorgpartners en zoekt vanzelfsprekend steeds naar vernieuwing op dit gebied.

Het initiatief om de afstemming over patiëntenzorg verder te stroomlijnen kwam uit de werkgroep communicatie, waarin huisartsen en specialisten deelnemen,’ vertelt Projectleider Bregje van den Heuvel. Toen we daarover met elkaar in gesprek gingen bleek dat veel collega’s onderling al Siilo gebruikten. De vraag ging daarmee heel snel van: Wat kunnen we doen?” naar Hoe kunnen we Siilo nog efficiënter inzetten?’

Laagdrempelig contact
De verwijsbrief is een vrij officieel document. Onderling telefoneren is effectief mits je elkaar op het juiste moment aan de lijn krijgt. Met Siilo vind je elkaar sneller. Vragen zijn snel gesteld, een casus eenvoudig aangemaakt en de persoon aan de andere kant reageert wanneer het hem of haar uitkomt. Dat Siilo daarnaast volledig veilig voor medische data-uitwisseling is, was voor Rivas doorslaggevend.’

Spelregels
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project zijn de afspraken die er over het gebruik van de app zijn gemaakt. We hebben afgesproken dat de app niet voor spoedeisende gevallen wordt gebruikt. Hiervoor pakken we nog steeds de telefoon,’ vertelt Bregje van den Heuvel. Na 19:00 uur en in de weekenden delen we geen casussen. Iedereen heeft rust nodig en geen spoed is geen spoed. Een andere stelregel is dat we binnen twee dagen reageren, al gebeurt dat meestal al op dezelfde dag.’

Door goed samen te werken en af te stemmen, realiseren huisartsen en specialisten de juiste zorg op de juiste plaats voor hun patiënten. Siilo ondersteunt hierbij en daarom was het een logische stap om de app extramuraal in te zetten. Met succes. Inmiddels doen 38 huisartsenpraktijken en 11 specialismen (vakgroepen) mee. We zitten nu op zo’n 500 consulten. Organisatiebreed sturen we zelfs ruim 650.000 berichten per maand via Siilo. Dat aantal is projectoverstijgend, maar je kunt wel stellen dat intern messagen een succes is.’

Organisatienetwerk
Lisa de Waal was vanuit Siilo betrokken bij het project. Samen met projectleider Bregje van den Heuvel hebben we de wensen en doelen geïnventariseerd,’ vertelt ze. Een essentieel onderdeel van deze wensen was dat Rivas een eigen organisatienetwerk kreeg. Dat heeft Siilo speciaal voor hen aangemaakt, zodat iedereen binnen het netwerk elkaar direct kan vinden. Zorgprofessionals bij Rivas maken hierbinnen zelf groepen aan voor multidisciplinaire trajecten.’

Hoe meer zorgmedewerkers Siilo Messenger gebruiken, hoe groter het gedeelde voordeel voor de organisatie. Een nieuw medium introduceren kost natuurlijk tijd. Maar met een duidelijke communicatie- en adaptatiestrategie waarin de waarde en werkwijze van Siilo voor iedereen werd duidelijk gemaakt, ging de integratie bij Rivas erg vlot. Bregje speelde hierbij een belangrijke rol door als projectleider het aanspreekpunt te zijn voor vragen. Daarnaast heeft zij collega’s en partners ook persoonlijk benaderd over deelname.’

Betere patiëntenzorg
Door die actieve promotie én de voordelen van het eigen organisatienetwerk, is niet alleen het aantal gebruikers bijna verdubbeld, maar zien we ook een enorme groei in de onderlinge interactie. Het aantal gedeelde berichten per maand is verbazingwekkend. Voor Siilo is dit een belangrijke casus, waarin we duidelijk zien wat onze bijdrage aan een efficiënte communicatie doet, en vooral één waarin we zien hoe we samen met Rivas Zorggroep de patiëntenzorg verbeteren.’ 

Lees de uitgebreide versie van dit artikel op onze testimonial page.

Lisa de Waal Portrait
Met een duidelijke communicatie- en adaptatiestrategie waarin de waarde en werkwijze van Siilo voor iedereen werd duidelijk gemaakt, ging de integratie bij Rivas erg vlot.’
Lisa de Waal, Business Development bij Siilo