navigation-menu
Interview met reumatoloog Dennis Boumans

“Prisma is een digitaal ziekenhuis”

Al sinds 2020 maakt Dennis Boumans deel uit van de Prisma teams reumatologie, orthopedie, interne geneeskunde en infecties. Zijn waardevolle adviezen hebben al veel huisartsen geholpen bij diverse casuïstieken. Wij hebben hem gevraagd waarom hij zijn tijd en energie stopt in Prisma.

Dennis: Prisma is een online community van enthousiaste en gepassioneerde huisartsen en medisch specialisten die zich willen inzetten voor waardegedreven patiëntenzorg. Hier haal ik zelf ook veel voldoening uit. Inmiddels heb ik afscheid genomen van mijn werk als reumatoloog in het ziekenhuis, maar zeker niet van Prisma!”

Hoe kijk je naar digitalisering binnen de zorg?

Als digitalisering leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg, een afname van administratieve lasten of een gestroomlijnder verloop van een consult, dan ben ik een groot voorstander. Er zijn al veel systemen beschikbaar binnen de zorg, waaronder het elektronische patiëntendossier, gezondheidsportalen, elektronische voorschrijfsystemen en apps voor patiënten. Het grote manco is dat deze systemen nog niet of onvoldoende met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat inefficiëntie en mogelijk kwaliteitsverlies.”

Inzet van AI en digitale consults
Ook denk ik dat we veel baat kunnen hebben bij het inzetten van AI. Dat AI bijvoorbeeld huisartsenbrieven kan opstellen en wat er besproken wordt in een consult om kan zetten naar de juiste informatie voor in een medisch dossier. Hierdoor hoef je dit niet als arts tijdens of na afloop van het consult uit te typen en kun je tijdens het consult je aandacht volledig richten tot je patiënt. Ook digitale (video) consulten werken in sommige situaties goed. Een patiënt hoeft daardoor niet iedere keer fysiek naar een zorgverlener toe te komen.”

Korte lijnen met huisartsen
Dankzij digitalisering hebben huisartsen en medisch specialisten nu ook korte communicatielijnen met elkaar. Dit maken Prisma en Doctolib Siilo mogelijk. Voor mij is Prisma het ultieme voorbeeld hoe digitalisering kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Ik ben dan wel niet meer werkzaam in het ziekenhuis, maar Prisma heb ik niet laten gaan en dit ben ik voorlopig ook niet van plan. Ik vind het nog veel te leuk om te doen. Het levert mij veel positieve energie op. Zelfs al kost het mij privétijd, toch investeer ik hier graag in. Gemiddeld besteed ik een half uur tot een uur per dag aan Prisma activiteiten. Dit betreft niet alleen een reactie geven op vragen die huisartsen voorleggen aan de Prisma teams, maar ook het lezen van interessante en leerzame casuïstieken. Het grote voordeel van Prisma is dat je een dialoog aan kunt gaan met zowel huisartsen als collega medisch specialisten en dat er vanuit casuïstiek meerdere medisch specialisten, van verschillende vakgebieden, kunnen reageren.

Dennis Boumans
Prisma is het ultieme voorbeeld hoe digitalisering kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg.”
Dennis Boumans, Reumatoloog

Wat biedt Prisma jou als medisch specialist?

De hoeveelheid kennis die er beschikbaar is binnen Prisma en de toegang die je hebt tot een multidisciplinair netwerk aan medisch specialisten, dat zie je in deze omvang helaas niet in het ziekenhuis. Er zit zoveel meerwaarde aan de kruisbestuiving tussen medisch specialisten en huisartsen die met elkaar in discussie gaan over eenzelfde casuïstiek. Ik ken geen enkel digitaal platform waar zoveel kennis en kunde bij elkaar komt. Prisma is het ultieme voorbeeld van Moving knowledge, not patients’. We voorzien huisartsen maar ook elkaar van veel nieuwe kennis en leren hierdoor ook continu van elkaar. De ene medisch specialist weet meer van het ene ziektebeeld en de ander weer van een ander ziektebeeld. Daardoor vullen we elkaar voortdurend aan en krijg ik direct andere visies mee van collega’s door het hele land.”

Behandelen niet, maar adviseren

Het voelt erg fijn om te kunnen zeggen We hebben een huisarts op een goede manier verder kunnen helpen, het was wederom een nuttige discussie en wat hebben we weer veel van elkaar geleerd’. Je kunt het echt zien als netwerkgeneeskunde. Ik geloof niet dat de werkwijze van Prisma in het ziekenhuis voor elkaar te krijgen is. Een multidisciplinair overleg in het ziekenhuis is altijd beperkt tot een aantal medische specialisten. In tegenstelling tot Prisma is in het ziekenhuis de huisarts ook niet direct betrokken waardoor een dialoog met de huisarts niet kan plaatsvinden, terwijl dit juist ook regelmatig van meerwaarde kan zijn. In Prisma mag de vraag van de huisarts van alles zijn, van makkelijk tot een moeilijke casus. Met bijna 200 medisch specialisten is het eigenlijk een soort van digitaal, niet-behandelend ziekenhuis. We denken mee met de huisartsen op het gebied van diagnostiek, behandeling en geven vervolgens tips en adviezen daarover. We behandelen dus zelf niet, maar hebben puur een adviserende rol.”

Minder verwijzingen

We proberen altijd een zo compleet mogelijk advies te geven, in de hoop daarmee een verwijzing naar de tweede lijn te voorkomen. Wanneer er wel een verwijzing nodig is, dan wordt naar aanleiding van ons advies gerichter verwezen naar de juiste specialist. Dit maakt de zorg een stuk efficiënter qua tijd- en kosten.”

Onschatbare database aan kennis

Ik denk dat niemand van de bij Prisma betrokken medisch specialisten het doet voor de beperkte financiële tegemoetkoming die we inmiddels jaarlijks ontvangen. Zonder deze tegemoetkoming zijn we net zo gemotiveerd. We zijn echt een groep gepassioneerde artsen die enthousiast zijn om waardegedreven zorg te bieden. Dit zie ik onder andere terug in de late tijdstippen dat artsen reageren. Inmiddels is er een database aan kennis opgebouwd met een onschatbare waarde. Alle casussen en discussies die er in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn nog terug te vinden. Hierdoor kunnen huisartsen eerst zoeken in de database of hun vraag daar al in wordt beantwoord. Het is in principe een uitgebreide medische encyclopedie. We hebben als Prisma team ook meerdere kennisclips ontwikkeld met alle ins en outs van ziektebeelden, waarover vaak vragen gesteld worden. Hiermee proberen we te voorkomen dat we veel voorkomende vragen steeds opnieuw moeten beantwoorden, maar dat we naar de clips kunnen verwijzen. We krijgen ook terug van huisartsen dat ze het leuk vinden om op deze manier de gezichten te zien van de artsen.”

Dennis Boumans
Ik ken geen enkel digitaal platform waar zoveel kennis en kunde bij elkaar komt.”
Dennis Boumans, Reumatoloog

Maak je ook gebruik van Doctolib Siilo?

Voordat ik met Prisma startte in 2020, maakte ik al dankbaar gebruik van Siilo. Het is heel prettig om op een veilige en laagdrempelige wijze met collega’s te kunnen communiceren over patiënten. Ik nam, toen ik nog in het ziekenhuis werkte, ook actief deel aan verschillende groepsapps met collega’s binnen en buiten het ziekenhuis. We gebruikten dit onder andere voor onderlinge communicatie, het uitwisselen van kennis en het delen en bespreken van geanonimiseerde patiënteninformatie. In Siilo zit een blur functie, waardoor anonimiseren heel makkelijk gemaakt wordt.”

Als je een cijfer mag geven voor Siilo/​Prisma, welk cijfer is dat?

Een 9! Ik beveel beide apps veel aan. Ik hoop echt dat Prisma alleen maar gaat groeien, dat steeds meer medisch specialisten en huisartsen aangehaakt worden en de app zich voortdurend blijft ontwikkelen. Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk collega’s te enthousiasmeren voor het gebruik van Prisma en Doctolib Siilo.”