navigation-menu
Interview met Lonneke Alofs, huisarts in Utrecht

“Ik hoef minder patiënten door te verwijzen naar het ziekenhuis”

Lonneke Alofs is al drie jaar mede-praktijkhouder van een huisartsenpraktijk in de Utrechtse wijk Ondiep. Het is een wijk met diverse maatschappelijke problematieken en uitdagingen, waaronder een relatief hoog percentage aan sociaal-economisch achtergestelde bewoners, lagere inkomens, werkloosheid en gezondheidsproblemen. Naast haar werk als huisarts is Lonneke actief betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van zorg voor de jeugd in Utrecht vanuit de eerstelijnsorganisatie SterkZorg. Wij hebben Lonneke gevraagd hoe Doctolib Siilo en Prisma haar helpen bij haar werk als huisarts en verbinding binnen de wijk.

Belang van samenwerking binnen de wijk

De toenemende individualisering en het gebrek aan verbondenheid in de samenleving zijn belangrijke ontwikkelingen die mijn werk als huisarts beïnvloeden. Ik zie dat mensen steeds meer solistisch leven en minder geneigd zijn om elkaar om hulp te vragen. Dit heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van zorgverleners voor het oplossen van problemen die voorheen binnen de gemeenschap werden aangepakt.”

We proberen echt tussen de mensen in de wijk te staan. Doctolib Siilo en Prisma maken deze verbinding een stuk makkelijker.”

Er zijn steeds meer gezondheidsuitdagingen die voortkomen uit deze sedentaire levensstijl. Door verbinding, sociale steun en samenwerking tussen zorgverleners en binnen de wijken, proberen wij deze uitdagingen de kop te bieden. Hierbij zetten wij sterk in op het sociale aspect. Mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. We zijn kuddedieren. We proberen in Ondiep als hulpverleners om de patiënt heen te gaan staan. Communicatieplatformen zoals Doctolib Siilo en Prisma maken de communicatie tussen de hulpverleners een stuk makkelijker.“

Toegevoegde waarde van Doctolib Siilo en Prisma

Ik zie Doctolib Siilo en Prisma als waardevolle communicatieplatformen om samenwerking te ondersteunen en de communicatie tussen zorgverleners te vergemakkelijken. Ik maak er regelmatig gebruik van om informatie uit te wisselen, advies in te winnen en casuïstieken te bespreken met mijn collega’s en specialisten. Het verbetert de kwaliteit van zorg voor mijn patiënten en voor mensen in de wijk.”

Laagdrempelig contact zoeken

Via Doctolib Siilo sturen andere zorgverleners uit de stad en wijk mij nu heel makkelijk een berichtje. Dit werkt zo efficiënt en snel. Als ik bijvoorbeeld dienst heb gehad bij de huisartsenpost en er een patiënt is geweest waar de eigen huisarts op maandagochtend iets mee moet, dan gebruik ik ook Doctolib Siilo om een extra toelichting te geven aan de eigen huisarts. Daarnaast vraag ik soms terugkoppeling van patiënten die in mijn hoofd blijven zitten via Doctolib Siilo.”

Lonneke Alofs huisart portrait
Ik ben enorm fan van Prisma, omdat ik zie dat vanuit de krapte in de zorg, de zorg aan de juiste mensen wordt besteed.”
Lonneke Alofs, huisarts in Utrecht

Op zoek naar specialistische kennis

Ik gebruik Doctolib Siilo ook als ik op zoek ben naar specialistische kennis. Zo gebruikt het Beverwijk brandwondencentrum als organisatie Siilo heel actief. Zij vragen dan aan mij om een bericht te sturen via Doctolib Siilo en komen veelal binnen een minuut met advies. Dit scheelt mijn patiënt een rit naar Beverwijk.”

Minder verwijzingen

Ook van Prisma maak ik heel dankbaar gebruik. Ik merk dat ik nu veel minder snel patiënten hoef door te verwijzen naar ziekenhuizen of juist gerichter kan doorverwijzen naar de juiste specialist. Door een betere verwijzing komen mensen minder snel terug naar de praktijk voor een nieuwe verwijzing. Mijn patiënten vinden het ook geweldig, ze waarderen het enorm en geven aan dat ze echt iets kunnen met het advies dat we krijgen via Prisma. Deze week alleen had ik al drie patiënten die ik met behulp van Prisma zelf heb kunnen helpen, waarbij ik anders had moeten doorverwijzen. Ik ben enorm fan van Prisma, omdat ik zie dat vanuit de krapte in de zorg, de zorg aan de juiste mensen wordt besteed.”

Juiste informatie

Zo had ik een patiënt die zijn neustussenschot recht wilde zetten op advies van een dokter uit Duitsland en hier een doorverwijzing voor vroeg naar een KNO arts. Daar had ik mijn twijfels over. Via Prisma leg ik de casus voor aan de KNO artsen, waar ik vervolgens meteen een antwoord op terug krijg. Uit het antwoord kwam naar voren dat een operatie niet nodig is. Mijn patiënt is opgelucht en het levert de zorg een enorme besparing op. Dit maakt mijn werk echt leuk. De kwaliteit van de reacties op Prisma is bizar hoog. Medisch specialisten weten ook dat collega’s mee lezen, dus ze doen extra hun best over de antwoorden. Ik leer er zelf ook enorm veel van. Ik word er heel blij van dat ik met behulp van Prisma zelf de juiste informatie kan verstrekken aan mijn patiënten.”

Verbetering van kwaliteit

Je kunt meerdere specialisten bevragen. Als huisarts denk ik ook eerst goed na over de casus voordat ik iets post. Dit zorgt ook voor een verbetering van kwaliteit. Als ik een vraag vanuit een patiënt krijg en ik weet het antwoord niet, kan ik zelf wel onderzoek verrichten, maar ik kan het ook op Prisma vragen. Dit scheelt tijd en ik heb meer zekerheid dat ik het juiste antwoord heb.”

Lonneke Alofs huisart portrait
Mijn patiënt is blij en het levert de zorg een enorme besparing op.”
Lonneke Alofs, huisarts in Utrecht

Geweldig advies

Recent had ik bijvoorbeeld een geadopteerde jongen in de praktijk die oorspronkelijk uit Senegal komt. Hij ziet eruit als 15 maar staat geregistreerd als 10-jarige. Vanuit school vroegen ze of ik een röntgenfoto wilde laten maken om zijn juiste leeftijd te bepalen door middel van de botleeftijd, zodat ze beter wisten in welke groep ze hem moesten plaatsen. Als huisarts kwamen er allemaal vragen op. Het voelde niet goed om dat zomaar te doen. Ik heb de casus toen voorgelegd in Prisma. Vervolgens reageert een kinderarts zelf ook dat het een moeilijke vraag is en verwijst mij door naar een stichting die hier gespecialiseerd in is. Ik heb toen uitgebreid gebeld met de stichting en kreeg geweldig advies. De school was ook helemaal blij met de feedback.”

Concrete vragen

Ik stel ook hele concrete vragen op Prisma, zoals bijvoorbeeld welk antidepressivum de minste kans op overgewicht geeft. Een psychiater weet dit gewoon en heeft de vraag heel snel beantwoord, waarbij ik anders 2 uur moet zoeken.

Een dikke 9 of 10

Ik geef Doctolib Siilo en Prisma echt een dikke 9, misschien wel een 10. Vooral Prisma verrijkt mijn werk als huisarts. Je komt elkaar niet meer zomaar tegen. We moeten de eilandjes overbruggen en dat kan op deze manier. Het doet ook heel veel voor je kennis. Ik lees mee in andere casuïstieken. Verbinden, samenwerken en educatie, dat haal ik eruit!”

Niet al mijn patiënten staan open of zijn in staat om digitaal contact te hebben. De balie moet wel altijd bemand zijn. Mensen spreken vaak ook geen Nederlands en hebben geen idee. Ik ben dus blij dat ik zelf gebruik kan maken van Doctolib Siilo en Prisma, maar niet mijn patiënten hoef te dwingen om ook digi-vaardig te zijn. Op deze manier kan ik ze echt helpen.”