navigation-menu
Nieuws & Updates

Pieter De Bock: ‘Inclusief en verbindend werken met andere zorgverleners doet Raakzaam anders communiceren.’

Raakzaam ontstond uit de fusie van twee zorgaanbieders in Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen). Het palet aan beantwoorde ondersteuningsvragen is divers: het betreft ondersteuning bij wonen (residentieel en ambulant) en dagondersteuning.

De naam Raakzaam is bewust gekozen en bundelt twee belangrijke zaken: de organisatie beoogt mensen te raken met de manier waarop zij dienstverlenen, en ze benadrukt dat ze goed zijn in op maat ondersteuning bieden. Dit ligt diep in de kern van hun missie.

Pieter De Bock is medewerker bij Raakzaam met onder meer informatieveiligheid in zijn takenpakket: Onze lange termijn-planning is geënt op twee dingen: het diversifiëren van ons zorgaanbod en het toekomstgericht ontschotten van de zorg. We stellen de cliënt centraal en vormen het behandelpad met andere dienstverleners. Tegelijkertijd zien we dat we door die vraagsturing ook anders moeten communiceren, onderling, maar ook met onze partners.

Dat willen we natuurlijk op een beveiligde manier doen; we verwerken veel persoonsgegevens en privacy-gevoelige informatie in de communicatie met andere dienstverleners. Daarvan willen we niet dat het ongelimiteerd op tools of servers van derden blijft staan. De waarden van onze organisatie geven hier een belangrijke richting: we gaan op een duurzame manier én met aandacht om met persoonlijke informatie. Dit doen we co-creatief door in dialoog te gaan met cliënt, z’n netwerk en zorgpartners. 

Gefaseerde implementatie
We zijn daarvoor naar een gebruiksvriendelijke en veilige tool op zoek gegaan en kwamen zo bij Siilo terecht. We starten de implementatie van Siilo met een beperkte groep: ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, ortho-agogen en verpleegkundigen. Deze disciplines communiceren hoofdzakelijk met andere zorgaanbieders, zoals thuisverpleegkundigen en hulpmiddelencentrales. Ter voorbereiding van de verdere uitrol van siilo starten we met een leertraject in de organisatie over GDPR-wetgeving.

Het einddoel is dat alle cliëntcommunicatie via Siilo verloopt. Op dit moment komt het nog voor dat er via Whatsapp wordt gecommuniceerd tussen zorgverleners, wat niet echt beveiligd is. Ook in partnerschappen zullen we dit goed vastleggen. We hebben nu een externe thuiszorgdienst en met hen nemen we ook in de samenwerkingsovereenkomst op dat we de onderlinge uitwisseling van cliëntgegevens onder beveiligde voorwaarden uitvoeren.

Groeiend bewustzijn onder medewerkers
Het bewustzijn over dataveiligheid is gevarieerd in de organisatie. Er zijn medewerkers die zich goed realiseren wat het inhoudt en die daar heel verantwoord mee omgaan. Anderen zijn zich minder bewust. Toch zien we een groeiende aandacht voor dit onderwerp in de media, waardoor het bewustzijn groeit. We maken er voor Raakzaam een belangrijk punt van onze medewerkers in staat stellen om beveiligd te communiceren door de juiste systemen en apps aan te kopen. Je kunt je medewerkers slecht iets verwijten als je hen niet de juiste tools aanbiedt.

Meer weten over de GDPR-aanpak van Raakzaam? Neem contact op met Pieter De Bock of Anne Van Laere.