navigation-menu
Nieuws & Updates

Huisarts Sabine Snieders: ‘Er wordt momenteel veel naar de huisartsen toegeschoven.’

Ga naar Prisma


Sabine Snieders is sinds elf jaar huisarts in een maatschap van z’n 6000 patiënten in Breda. Daarvoor was ze militair huisarts bij defensie en per 1 juli vertrekt ze naar een gezondheidscentrum van 10.000 patiënten in haar geboortedorp. Siilo kwam via via aanzeilen,’ vertelt ze. Collega artsen vroegen of ik het kende, maar sinds de wet privacy persoonsgegevens in 2019 ging het gebruik bij ons pas echt van start.’ 

Via de Zorggroep kwam ik daarna op Prisma terecht. De HZG breda e.o. attendeerde ons daarop met een filmpje van Birgitte Evers, een collega huisart in de regio; dat Prisma een digitaal consult tussen huisartsen en specialisten faciliteert. Het sprak me direct aan, omdat we in Breda ook aanlopen tegen de verwijskwestie. Moet het wel? Is er een andere manier om passende zorg te leveren.

Ik vind het fijn om even te overleggen, maar met specialisten in het ziekenhuis is dat niet altijd handig, mits het door hen behandelde patiënten zijn. Je stoort ze vaak in hun bezigheden en telefonisch kun je soms dingen niet zo duidelijk uitleggen of laten zien. Regelmatig kom je met advies terug dat net niet passend is en dat is zonde van ieders tijd. Het is ook het mooie aan Prisma: je hebt niet het idee dat je iemand stoort en ook niet dat je een stomme vraag stelt. Meestal stel ik een vraag om mijn eigen twijfel weg te nemen. Samen weet je gewoon meer.

Ik denk echt dat er een belangrijke rol voor digitale tools zoals Siilo in de zorg ligt. Er wordt momenteel veel op de huisartsen afgeschoven en daarvan denk je: ja, dit kan eventueel wel, maar alleen als de eerste lijn meer ondersteund wordt. Maar verwijzen an sich moet wel gewoon blijven kunnen. Dat vind ik echt een fundamenteel recht; ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor zorg waarvoor ik me niet bekwaam acht, ongeacht wat sommige specialisten vinden dat wij zouden moeten weten of kunnen, en waardoor we volgens hen niet hoeven te verwijzen.

Gelijktijdig houdt de tweede lijn soms weer onnodig zorg vast – als financiële prikkel omdat de niet-noodzakelijke zorg uiteindelijk toch de noodzakelijke zorg betaalbaar houdt. Er wordt bijvoorbeeld teveel gecontroleerd, of toch nog maar een ECG’tje gemaakt. Die mensen kunnen best terug naar ons. Er valt dus veel winst te halen, mits je de eerstelijn actief gaat ondersteunen. Juist daar zie ik dat Prisma als consultatietool voor huisartsen en specialisten veel druk kan wegnemen. Ook andere tools zoals moetiknaardedokter​.nl of thuisarts​.nl helpen hierbij.

Een mooi voorbeeld van hoe Prisma werkt is deze. Ik had een dame van 93 op consult met zwellingen in de hand. Die kon ik potentieel naar drie disciplines doorsturen: dermatologie, reumatologie of plastische chirurgie. Ik wist het niet zo goed en natuurlijk wilde ik voorkomen dat de patiënt langs meer dan één loket moest. Toen ik de casus plaatste kreeg ik direct antwoord: ze is doorgegaan naar een reumatoloog. Dat scheelt enorm. Als ik haar zonder ruggespraak had verwezen, was dat naar dermatologie geweest, waar ze dan opnieuw was doorgestuurd of weer terug naar mij was gekomen. 

Voor de patiënt is die mogelijkheid zonder meer fijn. Ik betrek ze altijd bij het Prismaconsult, dat moet ook in het kader van de privacy. Ik noem het dan een panel van specialisten in Nederland’ aan wie we de zorgvraag bij twijfel kunnen voorleggen. Ze voelen zich beter door mij gehoord en volgen zo geruster het advies op. Zeker bij oudere klachten, waar mensen al lange tijd mee rondlopen helpt het goed. We kunnen samen besluiten om Prisma in te schakelen om te zien of er mogelijkheden zijn om iets alsnog te behandelen óf om iets op een andere manier te behandelen.

Iedere niet-Prisma huisarts zou het gewoon eens moeten proberen. Je hoeft niet per se iets te posten, het is niet zo dat je een x‑aantal casussen moet plaatsen om het rendabel te maken. Gewoon die database met casussen doorkijken, lekker scrollen, af en toe een vraag stellen en kijken wat er gebeurd, of je tevreden bent.’