navigation-menu
Interview met een huisarts

“Prisma heeft mij al een paar keer het wow-effect gegeven”

Sinds 2009 voert Janske Poos samen met haar partner Sjoerd Prins een huisartsenpraktijk in het Friese dorpje Drogeham. Het is een kleine plattelandspraktijk aan huis. Ondanks dat onze regio als conservatief wordt gezien, worden de digitale communicatiemiddelen die Janske hanteert door haar patiënten omarmd. Het idee dat patiënten er niet voor openstaan, is mijns inziens niet juist. Het ligt echt aan de huisartsen c.q. zorgverleners zelf of digitale tools worden opgepikt of niet.”

Hoe kijk je naar digitalisering binnen de huisartsenzorg?

Ik ben erg begaan met het thema digitalisering. Het is weliswaar een containerbegrip, maar ik heb wel een sterke visie hoe het in de toekomst zou moeten. Daarom heb ik mij, naast mijn werk als huisarts, een jaar lang ingezet als programmamanager continuïteit huisartsenzorg Friesland’ bij Dokterszorg. Dit is de regio-organisatie voor alle huisartsen in Friesland. Net zoals in de andere dunbevolkte gebieden in Nederland, zoals Limburg en Zeeland, heeft Friesland ook met een tekort aan huisartsen te maken. Er is structureel te weinig aanwas van nieuwe huisartsen.”

Digitale capaciteit huisartsen
Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering een hele belangrijke oplossing kan zijn om dit tekort het hoofd te bieden. Je kunt de huisartsencapaciteit elders in het land digitaal naar het noorden brengen, gecombineerd met de hands-on ondersteuning van een praktijk aan de grond’, zogezegd.”

Laagdrempelig en snel overleg
Nog voor corona, ben ik via Google gaan zoeken naar digitale apps die ons werk zouden kunnen verlichten. Ik had Doctolib Siilo al in gebruik en dit heb ik in mijn netwerk geïntroduceerd bij de thuiszorg en apotheek. Ik heb ook veel demo’s aangevraagd en zo leerde ik ook Prisma kennen. Dit zijn super initiatieven, waar ik echt enthousiast over ben. Vanuit mijn enthousiasme heb ik de specialisten in het ziekenhuis van Drachten benaderd en er zijn nu een behoorlijk aantal specialisten vanuit Friesland aangesloten op Prisma.” 

Janske Poos Huisarts
Ik kan meer zorg op maat bieden. Mensen kunnen zelf kiezen welke vorm van contact ze willen”
Janske Poos, huisarts

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van Doctolib Siilo en Prisma?

Zodra ik mijn dag begin, heb ik op mijn computer de webversies van Siilo, Whatsapp en Signal open staan evenals ons patiëntportaal. Siilo is echt voor communicatie met zorgverleners. Whatsapp, Signal en ons patiëntportaal gebruik ik voor patiëntencontact.” 

Op deze manier kan ik meer zorg op maat bieden. Mensen kunnen zelf kiezen welke vorm van contact ze prettig vinden. Deze digitale communicatiemiddelen geven werkverlichting. Enerzijds hebben we zo meer controle over de invulling van onze dag, doordat we zelf kunnen bepalen wanneer we deze zorgvraag beantwoorden. Anderzijds geven digitale informatiefolders en vragenlijsten een betere consultvoorbereiding.”

Siilo gebruik ik dagelijks in mijn communicatie met andere zorgverleners. Met de thuiszorg, de apothekers en collega huisartsen heb ik allemaal Siilo-groepjes, zodat ik over patiënten en casuïstiek kan communiceren. Het werkt net zo makkelijk als Whatsapp, dus iedereen kan ermee overweg.”

Ontlasten tweedelijns zorg

Via Prisma, dat geïntegreerd is in Siilo, kun je vragen stellen aan medisch specialisten uit het hele land. Ik denk dat we met Prisma de tweedelijnszorg kunnen ontlasten. We hebben regionaal de meedenk-consulten, waarbij we vragen kunnen stellen aan specialisten in het eigen ziekenhuis. Echter, zij geven sneller het antwoord verwijs maar door’. Dat proberen we nu juist te voorkomen, zodat we de druk op de zorg beter kunnen verdelen.”

Janske Poos Huisarts
Siilo werkt net zo makkelijk als Whatsapp. Iedereen kan ermee overweg.”
Janske Poos, huisarts

Betere kwaliteit van zorg

Bij Prisma reageren ook specialisten van andere ziekenhuizen. Hiermee is de reikwijdte veel groter. Iedereen kan ook meelezen, daardoor ligt er ook meer druk bij de medisch specialisten om de kwaliteit van het antwoord hoog te houden. Andere specialisten kunnen daar weer op het antwoord reageren, zodat je een gedegen discussie kan krijgen. Ik vind de verdieping in de medische problematiek ook leuk en leerzaam. Je merkt dat de specialisten die zich aansluiten ook onderwijs minded zijn. Ze willen collega’s helpen. Een bijkomend voordeel voor mij is dat ik met Prisma het gevoel heb dat ik in contact sta met de rest van Nederland.” 

Wow-effect

Prisma gebruik ik ongeveer 1x per maand om een vraag te stellen over een bijzondere of complexe casuïstiek. Het resultaat heeft me al een paar keer het wow-effect’ gegeven. Een voorbeeld: Van een patiënte kreeg ik een filmpje toegestuurd van een jonge baby die een vreemd neurologisch beeld liet zien. Het is best een uitdaging om iemand snel naar een gespecialiseerd kinderneuroloog te verwijzen, want dat gaat meestal eerst via de kinderarts. Ik heb toen het filmpje op Prisma gezet en kreeg daar al snel een reactie op van een aantal kinderneurologen elders uit het land. Hierdoor stond ik als huisarts steviger in mijn schoenen om met spoed te kunnen verwijzen naar de kinderneuroloog in Groningen. Het advies van de kinderneurologen op Prisma was dat er namelijk met spoed een MRI gemaakt moest worden. Dat geef ik dan allemaal mee in de verwijzing.” 

Janske Poos Huisarts
Ik denk dat we met Prisma de tweedelijnszorg meer kunnen ontlasten”
Janske Poos, huisarts

Brainstormen met meerdere specialisten

Nog een mooi voorbeeld: Ik heb een patiënt wiens been is geamputeerd, maar daar bleek iets mysterieus uit te groeien. Het leek of er iets werd uitgestoten door het lichaam en ik zag niet wat het was. Ik heb een foto op Prisma gezet met de vraag wat dit kon zijn? Ik kreeg direct veel reacties van vaatchirurgen uit het hele land. Het bleek een uitgestoten vaatprothese te zijn. De volgende vraag was: opereren of niet? De patiënt was er redelijk slecht aan toe, maar de discussie op Prisma met diezelfde vaatchirurgen gaf de doorslag voor opereren. De situatie van deze patiënt is daarna aanzienlijk verbeterd en de noodzaak voor dagelijkse thuiszorg was van de baan. Doordat je kunt brainstormen met meerdere specialisten filtert het zich goed uit wat de meest handige vervolgstap is. Bovendien had ik als huisarts ook een gedegen weerwoord tegen de behandelend vaatchirurg, die in eerste instantie tegen opereren was. Deze gebeurtenis toont naar mijns inziens de kracht van interdisciplinaire samenwerking en het belang van verschillende perspectieven in de medische praktijk aan.”

Move knowledge, not patients

Zowel Siilo als Prisma passen perfect bij de filosofie: Move knowledge, not patients. Ik ben een zeer tevreden gebruiker van Siilo en Prisma. Ik geef Siilo een 9. Ik vind het heel knap dat het zo ontzettend gebruiksvriendelijk en tegelijkertijd zo veilig is. Prisma gebruik ik minder vaak maar ik geef het een dikke 8. Het is een app in een app en daar moest ik even mijn weg in vinden, maar het doet zeker goed zijn werk. Ik probeer echt een ambassadeur te zijn voor het thema digitalisering en zal mijn collega’s en andere zorgverleners stap voor stap blijven overtuigen van de toegevoegde waarde.”