navigation-menu
Interview met Chronisch ZorgNet

“Integrale samenwerking essentieel bij aanpak chronische aandoeningen”

Chronisch ZorgNet is een netwerk met meer dan 3500 eerstelijns zorgverleners. Het netwerk streeft naar betere, betaalbare en toegankelijke zorg voor patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Deze visie sluit naadloos aan bij de richting die tegenwoordig wordt ingeslagen met Passende zorg’. Chronisch ZorgNet stimuleert dit onder andere door het opstellen van richtlijnen en het aanbieden van gespecialiseerde trainingen en programma’s. Efficiënte en gestroomlijnde communicatie is hierbij essentieel”, aldus Anne Verhoef, projectmanager bij Chronisch ZorgNet. Wij maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen.”

Anne is als projectmanager betrokken bij projecten zoals regionale netwerken, interdisciplinaire samenwerking en de Stoppen met Roken’ campagnes van Chronisch ZorgNet. Ze onderhoudt nauw contact met de zorgverleners uit het netwerk. Binnen mijn projecten kijk ik bijvoorbeeld hoe zorgverleners interdisciplinair kunnen samenwerken en hoe Chronisch ZorgNet daarbij kan ondersteunen. Daarnaast brengen we zorgverleners bij elkaar via regionale netwerken, zodat ze elkaar beter leren kennen en kennis over verschillende niet-overdraagbare chronische aandoeningen kunnen delen.”

Meer zorgvraag en minder aanbod

Meer zorgvraag en minder aanbod vormen uitdagingen in de zorg. Ons doel is om de kwaliteit van leven van mensen met chronische aandoeningen te verbeteren en waar mogelijk dure en risicovolle interventies in het ziekenhuis te voorkomen. Chronisch ZorgNet brengt zorgverleners met elkaar in verbinding, zodat zij samen met de patiënt werken aan dezelfde doelen, binnen de eigen woonomgeving. Fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners werken binnen het netwerk samen om maatwerk te leveren. Ook hopen we dat het sociaal domein op termijn een belangrijke positie gaat innemen binnen ons netwerk.”

Proflie Anne Verhoef
We brengen zorgverleners bij elkaar via regionale (online) netwerken, zodat ze elkaar beter leren kennen en kennis kunnen delen.”
Anne Verhoef, projectmanager Chronisch Zorgnet

Integrale zorgaanpak

Voor deze patiëntengroepen is integrale samenwerking enorm belangrijk. Wat nog te vaak gebeurt, is dat zorgverleners op hun eigen eiland werken. Als iemand niet goed eet, maar wel gaat trainen bij een fysiotherapeut, heeft dat niet veel zin. Om echt resultaat te bereiken, moet ook het eetpatroon worden aangepast. Veel eerstelijnszorgverleners hebben basale kennis over verschillende vakgebieden, maar zijn zelf geen expert op het gebied van anderen. Door samen te communiceren en behandelingen af te stemmen, kun je het beste resultaat behalen. Als de onderlinge communicatie tussen zorgverleners goed is, hoeft een patiënt ook niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. We zijn gestart met Doctolib Siilo om de communicatielijnen tussen zorgverleners binnen het netwerk gestroomlijnd en efficiënt te laten verlopen. In deze beveiligde app-omgeving kunnen we patiënten- en persoonsgegevens uitwisselen. Doctolib Siilo biedt een laagdrempelige en veilige manier om met elkaar te communiceren. We hebben binnen Siilo een netwerkomgeving gecreëerd, waarbij de zorgverleners uit de 55 verschillende regio’s de mogelijkheid hebben om samen een groep te vormen op Siilo. Per regio leven er verschillende vragen en uitdagingen. In Rotterdam willen patiënten bijvoorbeeld niet reizen, terwijl zorgverleners in Zeeuws-Vlaanderen er tegenaan lopen dat ze geen partnerschappen kunnen aangaan met andere disciplines, simpelweg omdat die er niet zijn.”

Proflie Anne Verhoef
Door actieve betrokkenheid en educatie kunnen patiënten, ondersteund door hybride zorg, zelf de regie nemen over hun gezondheid.”
Anne Verhoef, projectmanager Chronisch Zorgnet

Drastische toename van chronische aandoeningen

We leven in een welvarend land waar veel mensen een ongezonde levensstijl hanteren. Hoewel we aan de ene kant ouder worden, worden we tegelijkertijd ook geconfronteerd met een groeiend aantal chronische aandoeningen. Vaak gaat het niet om slechts één aandoening, maar om meerdere. Naast het samenbrengen van zorgverleners, leggen we daarom ook sterk de nadruk op preventie. Het is van cruciaal belang om ongezonde levensstijlen bij de bron aan te pakken. Door actieve betrokkenheid en educatie kunnen patiënten, ondersteund door hybride zorg, zelf de regie nemen over hun gezondheid. Het is dan ook geen verrassing dat hybride zorg een veelbesproken onderwerp is binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dankzij hybride zorg kunnen patiënten op afstand de juiste zorg ontvangen, waarbij indien nodig ook zorg op locatie wordt ingezet. We zijn ervan overtuigd dat dit essentieel is voor het beheer van chronische aandoeningen op de lange termijn. Hiervoor maken we gebruik van een app genaamd Patient Journey die volledig is afgestemd op het customer journey principe, wat bijdraagt aan de optimale inzet van zorg. Daarnaast hebben we de handen ineengeslagen met de Vereniging Arts & Leefstijl, een voortrekker in de strijd tegen chronische aandoeningen en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Door het delen van verhalen over onze samenwerking hopen we meer mensen te bereiken over het belang van leefstijl bij niet-overdraagbare chronische aandoeningen.”

Zoek verbinding

Het blijft voor zorgverleners een uitdaging om de juiste mensen te vinden om mee samen te werken. Hoe vind je als therapeut bijvoorbeeld een diëtist en hoe kunnen jullie elkaar ondersteunen? En hoe kom je bijvoorbeeld in contact met een buurtsportcoach? Digitale apps zoals Doctolib Siilo zijn hierbij van onschatbare waarde. Zoek de verbinding. Kijk verder dan je eigen vakgebied om een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen. Blijf communiceren op een veilige manier!”