navigation-menu
case study

Thuisverpleegkundigen bij Altrio stemmen regionaal patiëntenzorg af via Siilo

Altrio Thuisverpleging is het grootste onafhankelijke thuisverplegingsdienst van Vlaanderen die werkt met zelfstandigen. Altrio ontzorgt de 600 bij haar aangesloten thuisverpleegkundigen o.a. op het gebied van patiënten instroom, marketing en administratie. De afstemming tussen de verpleegkundigen en het Bureel van Altrio, de thuisverpleegkundigen onderling en met de zorgprofessionals is de wijk wordt ondersteund door Siilo.

Uitdaging: Veilig zorg afstemmen

Altrio werkt met regionale coördinators, genaamd regiocoaches. Zij ondersteunen de thuisverpleegkundigen o.a. in de doorstroom van patiënten en het overleg met doorverwijzers. Wanneer een patiënt overgenomen moet worden, stemt de regiocoach dit af met de verpleegkundige. Voorheen ging dit via een telefoongesprek. De verpleegkundige noteerde dan de nodige informatie en pakte de zorg op. De terugkoppeling en opvolging door de regiocoach was vervolgens lastig, omdat er geen constante verbinding was tussen coach en verpleegkundige. Daarom zocht Altrio een communicatiemiddel voor de regiocoaches en de verpleegkundigen om de afstemming en overdracht te verbeteren.

Stefan Biesemans
Onze coaches belden vroeger verpleegkundigen voor het doorgeven van patiëntenzorg. De verpleegkundige schreef vervolgens de nodige details op en daar bleef het bij. Maar om in een snel groeiende organisatie als Altrio hoogwaardige zorg te kunnen bieden, hadden we een nieuwe en veilige manier nodig om zorg af te stemmen.”
Stefan Biesemans, Regiocoach Altrio, omgeving Noord Antwerpen

Oplossing: Regionaal zorg coördineren via Siilo

Wouter Geerts, coördinator van de provincie Antwerpen bij Altrio, heeft vervolgens verschillende communicatiemiddelen onderzocht. De Siilo app werd reeds door een groeiend aantal thuisverpleegkundigen gebruikt en als prettig ervaren. Bij het onderzoeken van de toepassingen van Siilo, zoals het broadcasten van berichten uit de Siilo Admin tool, ontdekte hij dat Siilo ook ingezet kan worden voor de coördinatie tussen het Altrio Administratief Bureel (incl. de regiocoaches) en de thuisverpleegkundigen. Deze kans overtuigde Geerts om Siilo Connect organisatiebreed te implementeren.

Wouter Geerts
Siilo is niet alleen een communicatiemiddel. Je kunt het op verschillende manieren inzetten, dat maakt het universeel.”
Wouter Geerts, Provinciale Coördinator Antwerpen bij Altrio

Communicatie tussen Altrio en de zelfstandige thuisverpleegkundigen

Nadat de regiocoach de verpleegkundige heeft gebeld over een patiënt, worden alle details, zoals naam en adres, veilig vanuit de Siilo Admin Tool naar de verpleegkundige gebroadcast. De verpleegkundige ontvangt deze informatie in een chatbericht in de Siilo app en houdt via deze chat de regiocoaches op de hoogte. Alle coaches hebben toegang tot de chat-inbox in de Admin Tool, van waar de broadcasts worden verstuurd. Als de verpleegkundige op een broadcast reageert, kan de coach dit gesprek volgen via de chat-inbox. In deze inbox kunnen coaches samen het overzicht kunnen bewaren van verpleegkundigen die aan het werk zijn en met hen coördineren over de recent overgedragen patiënten. Zowel verpleegkundigen als coaches kunnen via Siilo efficiënter werken en zijn blij om vrij te zijn van de eerdere administratieve rompslomp.

Communicatie tussen de thuisverpleegkundigen onderling en zorgprofessionals in de regio

Ook de thuisverpleegkundigen onderling gebruiken de Siilo app; bijvoorbeeld voor het bespreken van patiënten. Alle thuisverpleegkundigen worden standaard opgenomen in het besloten Altrio adresboek in Siilo. Zij hebben elkaars telefoonnummer vaak niet, maar kunnen zo alsnog snel met elkaar in contact komen. De juiste persoon met de juiste kennis wordt hierdoor sneller gelokaliseerd.

Daarnaast kunnen verpleegkundigen efficiënt samenwerken met huisartsen bij het monitoren van een patiënt. Met toegang tot de Siilo Medische Directory kunnen verpleegkundigen contact opnemen met elke andere geverifieerde zorgverlener op Siilo en een chat starten zonder verdere contactgegevens, op dezelfde manier als dat ze met collega’s in contact komen. Biesemans vertelt: Siilo is zeer belangrijk voor communicatie tussen zorgverleners onderling. Rondom palliatieve patiënten is het heel makkelijk om een groep op te starten met huisartsen etc. Je ontvangt zeer snel reactie op deze manier. Vroeger ging dit telefonisch, maar dan waren huisartsen vaak net in bespreking. Via Siilo kunnen huisartsen antwoorden op een moment dat voor hen past.”

Resultaten: Opvolging van patiëntenzorg efficiënter en veiliger

De regiocoaches hebben met behulp van de Siilo app beter inzicht in welke zorg is aanvaard en of een patiënt daadwerkelijk is gecontacteerd. Opvolging van patiëntenzorg door de hele regio wordt zo nauwkeuriger en gaat op deze manier efficiënter én veiliger!

Siilo is dan ook zowel een succes voor Altrio als voor de thuisverpleegkundigen. Aan het begin van 2020 waren meer dan 300 verpleegkundigen actief op Siilo. Sindsdien is het gemiddelde aantal berichten dat is verstuurd en ontvangen door Altrio leden per maand gestegen naar 150.000, met een piek van 300.000 uitgewisselde berichten in maart.

Hoe kan jouw organisatie Siilo implementeren?

Wil je meer weten over hoe Siilo jouw team kan helpen om beter en veiliger samen te werken? Neem contact met ons op via https://​www​.siilo​.com/​n​l​/​s​t​a​r​t​-​m​e​t​-​siilo.