navigation-menu
Nieuws & Updates

Duitse Stiftung Gesundheitswissen integreert medische database in Siilo Messenger

Het in Hamburg gevestigde Stiftung Gesundheitswissen heeft haar medische databank aan Siilo Messenger beschikbaar gesteld. De overeenkomst komt voort uit de gedeelde visie om nog meer artsen en medische disciplines online met elkaar te verbinden en om (regionale) artsennetwerken uit te breiden. Stiftung Gesundheidswissen beheert de publieke database als naslagwerk en gouden gids’ voor burgers. Deze behelst zo’n 580.000 geregistreerde artsen.

Alle beschikbare gegevens zijn inmiddels via een individueel geprogrammeerde interface in Siilo messenger geïntegreerd. Dat houdt in dat alle Duitse artsen, specialisten en andere medici elkaar via de zoekfunctie in Siilo kunnen vinden. Artsen die Siilo al gebruiken kunnen ook collega’s uit dezelfde regio, of van hetzelfde specialisme vinden en uitnodigen die nog niet van Siilo gebruik maken. De Duitse database is eveneens voor Siilo medici uit andere landen toegankelijk.

Joost Bruggeman, CEO en oprichter van Siilo, zegt over de samenwerking: Kennis is het beste medicijn’ – dat is de visie van Stiftung Gesundheit. Wij delen deze visie en voegen er graag aan toe dat de digitale beschikbaarheid van kennis onmisbaar is om problemen die o.a. schaalvergroting met zich meebrengt te ondervangen. Wij zien steeds meer bewijs dat zorgprofessionals er niet op uit om kennis bij zich te houden, maar juist waarde hechten aan een professionele uitwisseling. 

Siilo faciliteert dit over regio’s en landsgrenzen heen. We maken het artsen makkelijk om met elkaar in contact te komen en digitale groepen en communities te starten. Het integreren van de artsenzoekfunctie in onze app is een technische, maar heel elegante manier om deze onderlinge samenwerking te bevorderen. We zijn echt blij dat we in Stiftung Gesundheit een competente en ervaren partner hebben gevonden.’

Custom built interface
We zijn blij dat we Siilo’s visie om uitgebreide digitale netwerken in de gezondheidssector te stimuleren kunnen ondersteunen,’ zegt Stefan Winter, bestuurslid en hoofd IT bij Stiftung Gesundheit. Voor de artsenzoekfunctie hebben we een custom built interface aangeleverd die verbonden is met onze servers en die inmiddels in de messenger app is geïntegreerd. Dankzij ons modulaire systeem konden we zowel inhoud als functies flexibel afstemmen op de systemen van Siilo. Bovendien zijn de artsgegevens in de zoekfunctie altijd up-to-date dankzij onze speciale interfacetechnologie.’

Over Siilo
Siilo is met zo’n 400.000 gebruikers het grootste digitale netwerk voor medische professionals in Europa. In Duitsland heeft de messenger service zo’n 65.000 gebruikers, voornamelijk artsen in privépraktijken of in klinieken, maar ook verplegend personeel en andere zorgprofessionals.

Over Stiftung Gesundheitswissen
De structurele database van de medische zorg (das Strukturverzeichnis der medizinischen Versorgung) wordt al meer dan 25 jaar door Stiftung Gesundheit onderhouden. Het behelst ongeveer 580.000 professionals die actief betrokken zijn bij patiëntenzorg – waaronder alle geregistreerde artsen, tandartsen en psychologische psychotherapeuten, alle klinieken en revalidatieklinieken, evenals tal van andere gezondheidswerkers.