navigation-menu
Nieuws & Updates

Artsen voor Oekraïne Netwerk zet eerste stappen om hulp te organiseren

Zo’n 410 huisartsen en specialisten hebben zich de afgelopen weken verzameld in het nieuwe Siilo-netwerk Artsen voor Oekraïne. Het is één van de momenteel twee lopende initiatieven waarbij medici antwoord geven op zorgvragen en vraag en aanbod’ bij elkaar brengen. Het tweede initiatief loopt via het Duitse Siilo netwerk.

Het Nederlandse netwerk sluit zoveel mogelijk aan bij andere initiatieven, zoals die van Stichting Artsen voor Oekraïne van huisarts Bernard Leenstra. Deelnemende artsen plaatsen oproepen en wisselen kennis uit in vier subgroepen (tegels), namelijk Hulpmiddelen, Medicatie, Zorg in Nederland en Zorg in Buitenland en Algemeen.

De verwachting is dat het nog een aantal weken duurt voordat vraag en aanbod optimaal op elkaar is afgestemd. Het hoofddoel van Artsen voor Oekraïne blijft om met name een beveiligd en snel communicatiekanaal voor alle partijen te faciliteren.

Siilo kon voor het opzetten van de twee netwerken terugvallen op opgedane kennis tijdens de start van de pandemie. Toen zijn er op verzoek van het ministerie van VWS zo’n vijfentwintig digitale regionetwerken opgezet waarin huisartsen, virologen en de lokale GGD’s snel kennis konden uitwisselen over het tot dan toe onbekende virus.

Het Artsen voor Oekraïne netwerk is toegankelijk voor alle medici uit het Nederlandse taalgebied. Artsen die nog geen onderdeel van Siilo zijn kunnen de app gratis voor Android of iOS downloaden in de app store. Meer informatie is te vinden op deze pagina: https://​www​.siilo​.com/​n​l​/​artse…