navigation-menu
Casestudies

KNMP’s nationale Siilo-groep werkt voor apothekers

De Nederlandse nationale Siilo-chatgroep Apothekers; Over de muren’ heeft meer dan 2000 apothekers bij elkaar gebracht om veelvoorkomende problemen voor hun patiënten op te lossen.

JongNVZA en VJA – Nederlandse apotheken

Professionals in de gezondheidszorg lopen dagelijks tegen obstakels aan, en oplossingen zijn niet altijd even makkelijk te vinden. De KNMP (de Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der Pharmacie) heeft de voornaamste uitdagingen in kaart gebracht waar apothekers in Nederland zich mee geconfronteerd zien: slecht gedeelde patiënteninformatie; lastig contact leggen met andere professionals; en het ontbreken van een veilige manier om informatie over patiënten door te geven.

In het hele land hebben apothekers met deze problemen te maken. In samenwerking met JongNVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers) en de VJA (Vereniging van Jonge Apothekers), heeft de KNMP Siilo gevraagd om verandering te brengen in de manier waarop apothekers met elkaar communiceren.

Eind 2017 werd de nationale Siilo-chatgroep Apothekers; Over de muren’ opgericht, die inmiddels meer dan 2700 leden telt. Met honderden actieve gebruikers biedt de groep oplossingen voor problemen waar apothekers dagelijks tegenaan lopen.

Anke kylstra
Iedereen heeft interessante patiënten, maar die informatie is niet landelijk opgeslagen. En dus doet iedereen steeds opnieuw hetzelfde werk. In Siilo kun je de dossiers doorzoeken en zien of iemand de vraag waar je je mee bezighoudt, al eerder heeft gesteld.”
Anke Kylstra, AIOS ziekenhuisapotheek in het Máxima Medisch Centrum, JongNVZA

Het oplossen van praktische problemen

Als patiënten met een recept bij de apotheek komen, verwachten ze dat hun medicatie op voorraad is. Wat kunnen apothekers doen wanneer dit niet het geval is?

Iris Zuydgeest, een jonge apotheker die werkzaam is in Leiden, herinnert zich een geval waarbij een patiënt dankzij Siilo’s contactenbestand toch naar huis kon gaan met haar medicatie:

Die ochtend meldde een apotheker in onze Siilo-groep dat hij geen Triumeq op voorraad had, terwijl een patiënt het direct nodig had. Al snel reageerde een apotheker uit Amsterdam, die het middel nog wel op voorraad had. Probleem opgelost.”

Onnodige procedures vermijden

De meeste patiënten voelen zich uniek, maar veel mensen hebben vergelijkbare aandoeningen. Professionals in de gezondheidszorg hebben echter maar weinig manieren tot hun beschikking om veilig details over bepaalde casussen te kunnen delen. Dit kan leiden tot onnodig lange procedures voor patiënten. Dankzij de Siilo-groep kunnen apothekers ervaringen met elkaar uitwisselen en vragen beantwoorden, zodat er geen procedure in gang hoeft te worden gezet.

Anke Kylstra, werkzaam in de AIOS ziekenhuisapotheek in het Máxima Medisch Centrum en lid van het bestuur van JongNVZA, vertelt over een dergelijk geval. Een collega-ziekenhuisapotheker kreeg te maken met een intensive-carepatiënt met een pancytopenie als gevolg van het gebruik van azathioprine. Er werd dialyse overwogen, en de apotheker beschreef de casus in de Siilo-groep, in de hoop dat iemand anders ervaring had met een vergelijkbare casus. Sommige leden konden er wel iets over zeggen, maar het kwam niet tot een concrete oplossing. De ziekenhuisapotheker ging over tot dialyse.

Diezelfde week zag een apotheker in een ander ziekenhuis zich met hetzelfde probleem geconfronteerd. Ze bekeken de casus die in Siilo was besproken en deelden informatie over hun eigen situatie. Degene die het gesprek was begonnen, wist direct te melden dat dialyse geen oplossing was voor dit type pancytopenie. Zo werd de patiënt in het tweede ziekenhuis een onnodige dialyse bespaard die zonder de via Siilo geleverde informatie waarschijnlijk zou zijn uitgevoerd.

Nikita
Via Siilo ken ik nu een heleboel nieuwe collega’s. Dankzij het contact en de groepschat weet ik welke mensen veel verstand hebben van een specifiek onderwerp. Dat maakt het makkelijker om informatie uit te wisselen.”
Nitika Chouhan, apotheker in Amsterdam en voorzitter van de VJA

Communicatiebarrières slechten

Professionals in de gezondheidszorg moeten met elkaar communiceren om voor hun patiënten te kunnen zorgen, maar er zijn allerlei factoren die een efficiënte uitwisseling van heldere, effectieve informatie in de weg kunnen staan. Leden van de Siilo-werkgroep kunnen veel voorbeelden noemen van situaties waarin Siilo eenvoudige oplossingen bood voor hun communicatieproblemen.

Joost van Roosmalen, apotheker in Den Bosch, vertelt: Soms kon ik buiten de openingstijden van de praktijk geen arts bereiken.” Siilo loste dat probleem voor hem op. Onlangs kwam een mevrouw medicatie halen voor haar partner, maar de arts die het medicijn had voorgeschreven, was vergeten het recept naar ons te mailen. Het was vrijdagavond.” Van Roosmalen legde via Siilo contact met de betreffende arts en kreeg een onmiddellijke reactie met de relevante informatie. Deze mevrouw is naar huis gegaan met de juiste medicatie voor het weekend.”

Apotheker Aris Prins uit Poeldijk vertelt over een vergelijkbare ervaring. Alle huisartsen in mijn FTO-groep zijn op dezelfde plek gevestigd. Dat is reuze handig. Als ik een labuitslag mis, stuur ik via Siilo een bericht aan de arts. Op deze manier kunnen we beter toezicht houden op medicatie. Je kunt een arts snel en veilig vragen naar een dosering of een overstap naar andere medicatie.” Omdat Siilo geen telefoonnummers nodig heeft om contactpersonen aan te maken, is het nog makkelijker voor Prins om de juiste specialist te vinden. Dit is vooral handig bij ziekenhuisrecepten, omdat het AIOS de recepten uitschrijft.” 

Frédérique Fiévez, apotheker in Bunnik, is ook zeer te spreken over het gemak en de veiligheid van communicatie met FTO-collega’s via Siilo. Siilo is ontzettend handig wanneer je snel antwoord nodig hebt op een dringende vraag.” Ze merkt echter op dat het bij deze nieuwe vorm van communicatie wel belangrijk is om grenzen te stellen. Dat Siilo zo is ontworpen dat het niet stoort, wil niet zeggen dat het ontvangen van berichten geen inbreuk kan maken op je privétijd. Het is kenmerkend voor apothekers om altijd te reageren, om problemen direct te willen oplossen,” geeft ze toe. Wees je ervan bewust dat het kan zijn dat je de andere persoon stoort, en weeg zorgvuldig af of je al dan niet contact zoekt.”

Siilo wint terrein

Siilo maakt online contact makkelijk. Professionals uit de zorgverlening kunnen overleggen zonder over het mobiele nummer van hun collega’s te beschikken en zelfs zonder dat ze in dezelfde regio werken. Locatie is niet langer een obstakel bij het delen van informatie. Dit betekent dat de patiëntenzorg er alleen maar op vooruit kan gaan.

Dankzij Siilo kunnen apothekers in heel Nederland technische problemen met een minimum aan inspanning oplossen, vermijden dat patiënten onnodige procedures moeten doorlopen en de traditionele communicatiebarrières tussen collega’s slechten. JongNVZA en VJA zijn van plan om de nationale chatgroep uit te breiden met regionale chatgroepen, zodat regionale collega’s elkaar zowel online als offline kunnen leren kennen.

Meer communicatie via Siilo leidt gegarandeerd tot snellere en betere oplossingen voor zowel apothekers als patiënten.