White papers

Medische Messengers - VWS Advocaten

Artsen wisselen regelmatig patiëntgegevens uit. Omdat ze hun directe collega’s willen informeren, omdat ze de mening van een vakgenoot willen horen om zo de patiënt beter te kunnen behandelen of om vakgenoten te wijzen op interessante gevallen.