navigation-menu
Prisma

Dit hebben we tot nu toe samen bereikt

Door samen te werken en kennis te delen, kunnen we meer bereiken. Met die overtuiging vormt Prisma een sterk netwerk van huisartsen en specialisten – van betrokken mensen die de zorg vooruit willen helpen. Een onafhankelijk, domeinoverstijgend en waardegedreven netwerk, dat zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek.

We hebben onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Prisma.1 In deze infographic delen we met trots wat we tot nu toe samen bereikt hebben.

De volgende stap

Het is tijd dat waardegedreven zorg écht van de grond komt. Bij Prisma zijn we ervan overtuigd dat we dat bereiken als huisartsen en specialisten op grote schaal samenwerken. Als we nieuwe technologieën omarmen en over domein- en regiogrenzen heen durven te kijken. De resultaten van dit onderzoek sterken ons in die overtuiging en helpen ons op weg naar de volgende stap: het vergroten van onze impact door het netwerk uit te breiden.