Waarom bestaat Siilo?

Naar onze mening is de gezondheidszorg van vandaag erg ontwikkeld, maar het worstelt met een erg ouderwetse, ‘siloed’ structuur. Zo is er een silo die doctors en patiënten scheidt, één die departementen binnen een organisatie scheidt, één die ziekenhuizen van eerste hulp scheidt, één die patiënten en data scheidt en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

Wij vinden dat de moderne gezondheidszorg te complex is geworden voor een ‘siloed’ systeem. Patiënten ontvangen bijvoorbeeld, naarmate ze ouder worden, behandelingen van verschillende specialisten uit verschillende organisaties. Maar ook omdat de budgets in de zorg onder druk staan, en zorg met een hoog volume en lage complexiteit steeds minder in het ziekenhuis wordt geleverd en steeds meer thuis. Medici moeten uitkomsten maximaliseren en tegelijkertijd kosten minimaliseren.

Al deze ontwikkelingen benadrukken het feit dat silo’s ontzettend in de weg zitten. We zien dat doctors juist het tegenovergestelde willen bereiken. Een cultuur van nauwe samenwerking binnen teams en een breder zorgnetwerk rondom hun patiënten.

Daarom komt Siilo in de 21e eeuw met een ‘network medicine’ waarin de patiënt het team en het omgevende netwerk bepaald. Want het belangrijkste in samenwerkende netwerken is communicatie en vertrouwen. Wij willen betrouwbare middelen ontwikkelen die helpen om medische teamspelers efficiënter te laten communiceren onder elkaar, zowel met patiënten als families.

Siilo – Let’s practice medicine together.

Siilo